052 / 776 131  •  052 / 776 349

KONCERT - CONCERTO
Petak, 12 Prosinac 2014 00:00
KONCERT - CONCERTO

Zbor Zajednice talijana „ Fulvio Tomizza „ iz Umaga - Coro della CI „Fulvio Tomizza“ di Umago

Vokalna skupina „Istravaganti“ iz Umaga - L'ottetto „Istravaganti“ di Umago

PONEDJELJAK, 15.12.2014. u 18 sati

LUNEDI', 15.12.2014. alle ore 18

GROŽNJAN, Crkva Sv.Vida, Modesta i Krešencije

GRISIGNANA, Chiesa di San Vito, Modesto e Crescenzia

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART