052 / 776 131  •  052 / 776 349

ZAPISNIK/VERBALE EX TEMPORE GROŽNJAN-GRISIGNANA 2017
Ponedjeljak, 25 Rujan 2017 08:11
ZAPISNIK/VERBALE EX TEMPORE GROŽNJAN-GRISIGNANA 2017

EX TEMPORE GROŽNJAN-GRISIGNANA -24. Izdanje /XXIV Edizione, 21-24 rujna/settembre 2017

Pristupilo je manifestaciji 246 autora sa 360 pečatiranih platna od kojih je 255 predano.

Hanno aderito alla manifestazione 246 autori, con 360 tele timbrate, e 255 consegnate.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART