052 / 776 131  •  052 / 776 349

AKCIJA SKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA / RACCOLTA DI RIFIUTI MASSICCI
Četvrtak, 09 Kolovoz 2018 08:03
AKCIJA SKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA / RACCOLTA DI RIFIUTI MASSICCI

ZAVRŠJE    PIEMONTE              

O B A V I J E S T

OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA  I  KOMUNALNO PODUZEĆE  „6 MAJ“ d.o.o. IZ UMAGA  - UMAGO ORGANIZIRAJU U PERIODU

OD 15. KOLOVOZA 2018.g. od 11,00 sati

DO 17. KOLOVOZA 2018.g. do 11,00 sati AKCIJU SKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA.

MOLIMO GRAĐANE  DA U NAVEDENE DANE ODLAŽU KRUPNI OTPAD NA PREDVIĐENA MJESTA U ZA TO PREDVIĐENE KONTEJNERE.

PO ZAVRŠETKU AKCIJE ZABRANJENO JE NA PREDVIĐENA MJESTA ODLAGATI KRUPNI OTPAD.

NAKON AKCIJE SVI ZAINTERESIRANI ZA ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA MOGU SE OBRATITI PODRUČNOM VODITELJU NA  091 531 8074.

 

A V V I S O

IL COMUNE DI GROŽNJAN – GRISIGNANA E LA SC „6 MAJ“ s.r.l. DI UMAG –UMAGO  ORGANIZZANO NEL PERIODO

DAL 15 AGOSTO 2018 dalle ore 11,00

ALL' 17 AGOSTO 2018 alle ore 11,00 LA RACCOLTA  DI RIFIUTI MASSICCI.

SI PREGANO PERTANTO I CITTADINI DI DEPOSITARE I SUDDETTI RIFIUTI NEI LUOGHI STABILITI.

DOPO L'AZIONE ECOLOGICA E' PROIBITO DEPOSITARE  I RIFIUTI MASSICCI NEI LUOGHI PREVISTI DURANTE LA RACCOLTA ORGANIZZATA.

DOPO L'AZIONE ECOLOGICA GLI INTERESSATI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MASSICCI POSSONO CONTATTARE IL RESPONSABILE TERRITORIALE ALLO 091 531 8074.

ZAVRŠJE  – PIEMONTE

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART