052 / 776 131  •  052 / 776 349

Drugo Javno savjetovanje za potrebe izrade Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan-Grisignana 2017.-2027.
Srijeda, 29 Siječanj 2020 07:28
Drugo Javno savjetovanje za potrebe izrade Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan-Grisignana 2017.-2027.

Općina Grožnjan-Grisignana sve zainteresirane poziva na drugo Javno savjetovanje za potrebe izrade Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan-Grisignana 2017.-2027., koje će se održati u četvrtak 06.02.2020. sa početkom u 18:00 sati, u Općinskoj vijećnici općine Grožnjan-Grisignana, Umberta Gorjana 3.

 

Na savjetovanju se očekuje nazočnost predstavnika OPG-a i drugih subjekata zainteresiranih za razvoj turizma, odnosno predstavnika lokalnih kulturnih, sportskih i drugih udruga, kao i svih pojedinaca koji bi željeli iznijeti konstruktivno mišljenje i prijedloge na ovu temu.

 

Drugo savjetovanje obuhvatiti će temu Predstavljanje SWOT analize i rezultata anketnih upitnika i prijedloga lokalnog stanovništva .

Drugo savjetovanje o izradi strateškog dokumenta održat će predstavnici izrađivača Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan 2017.-2027. (Moneo savjetovanje d.o.o.)

 

U prilogu se nalazi i anonimna anketa izrađena u svrhu prikupljanja detaljnijih podataka o željama i potrebama žitelja Općine Grožnjan, s ciljem uvrštavanja zahtjeva stanovništva u strateški dokument Strateški plan razvoja turizma Općine Grožnjan od 2017.-2027.godine. Od velike je važnosti da izdvojite par minuta Vašeg vremena kako biste popunili anketu, jer ćete na taj način direktno participirati u su kreiranju strategije turističkog razvoja Vašega kraja za naredno razdoblje.

Rok za dostavu: 03.02.2020.

 

______________________________________

 

Il Comune di Grisignana invita tutti gli interessati alla seconda Consultazione pubblica per le necessità dell’esecuzione del Piano strategico dello sviluppo del turismo del Comune di Grisignana 2017-2027 che si terra’ giovedì, 06 febbraio 2020 con inizio ore 18:00, nella sala del Consiglio comunale del comune di Grisignana , Umberta Gorjana 3.

 

Alla consultazione si aspetta la presenza dei rappresentanti delle Aziende agricole famigliari (OPG) e di altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo e cioè rappresentanti delle associazioni culturali, sportive, nonché’ di tutti coloro che singolarmente vorrebbero esprimere le proprie opinioni e proposte costruttive  sul tema.

 

La seconda consultazione prevede il tema Presentazione dell'analisi SWOT e dei risultati dei questionari e delle proposte della popolazione locale.

La seconda consultazione sull’esecuzione dell’ atto strategico terranno i rappresentati della ditta “Moneo savjetovanje s.r.l.” che è l’esecutore del Piano strategico dello sviluppo del turismo del Comune di Grisignana 2017-2027.

 

In allegato si trova un questionario anonimo con quale si desidera raccogliere delle informazioni dettagliate sui desideri e necessità dei cittadini del Comune di Grisignana destinati ad essere inclusi quale loro contributo alla creazione dell’ atto strategico  Piano strategico dello sviluppo del Comune di Grisignana 201-2027.

Sara di grande importanza la vostra decisione di dedicare alcuni minuti del vostro tempo nel compilare il questionario il che vi renderà partecipanti diretti alla realizzazione della strategia di sviluppo del turismo del nostro territorio per il seguente periodo.

Il questionario deve essere consegnato entro il giorno 03/02/2020.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART