052 / 776 131  •  052 / 776 349

7. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. / Settimo bando GAL per il tipo di intervento 4.1.1. Ristrutturazione, modernizzazione e aumento della competitività d
Petak, 20 Studeni 2020 05:53
7. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. / Settimo bando GAL per il tipo di intervento 4.1.1. Ristrutturazione, modernizzazione e aumento della competitività d

Obavještavamo Vas da je dana 16. studenog 2020. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavila 7. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

 

  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 03.12.2020. godine i traje do 04.01.2021. godine.
  • Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 568.389,26 HRK.
  • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
  • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Predmet LAG-natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici https://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-2/

 

….

 

Il 16 novembre 2020 il GAL “Istria settentrionale” ha pubblicato il settimo bando GAL per il tipo di intervento 4.1.1. Ristrutturazione, modernizzazione e aumento della competitività delle aziende agricole.

- La scadenza per la presentazione delle domande inizia il 03/12/2020 e dura fino al 04/01/2021.
- L’ammontare totale dei fondi disponibili per questo concorso è di 568.389,26 HRK.
- La sovvenzione più bassa per progetto ammonta a 5.000 EUR in equivalente kuna.
- La sovvenzione più alta per progetto è di 25.000 EUR in equivalente kuna.

Oggetto del bando del GAL: ristrutturazione, modernizzazione e aumento della competitività delle aziende agricole per i titolari di progetti che hanno la propria sede/residenza nell'area del GAL "Istria settentrionale", a seconda della forma organizzativa.

Scopo del bando del GAL:
Investire nella produzione agricola per migliorare l'efficienza generale e la sostenibilità delle aziende agricole, compresa la protezione ambientale e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Investire in tecnologie nuove e innovative contribuirà a ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, nonché a creare nuovi posti di lavoro e la loro sostenibilità.

Tutte le informazioni, i moduli e gli allegati sono disponibili sul seguente link: https://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-2/ 

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART