NOVOSTI Više novosti  
 

Ex TEMPORE 2018

Hanno aderito alla manifestazione 242 autori con 366 tele timbrate e 275 consegnate.

Pristupilo je manifestaciji 242 autora sa 366 pečaćenih platna od kojih je 275 predano.

   OGLASNA PLOČA
         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART