U tijeku je druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana


za više informacija kliknite OVDJE
 NOVOSTI Više novosti  
 

Krediti HBOR-a za žene poduzetnice

eufondovi.hr
 


Krediti od 80.000 do 700.000 kuna

Kamata 2% godišnje

 
         
   


Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala je kreditni program za žene poduzetnice. Cilj programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. godine.
 

Korisnici i namjena kredita
 
Korisnici ovog kreditnog programa mogu biti trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena. Krediti su namijenjeni za ulaganja u materijalnu (zemljište, građevinski objekti, prema i uređaji, osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada) i nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) te trajna obrtna sredstva (do 30% iznosa kredita).


Iznos kredita i rok otplate

Najniži iznos kredita je 80.000 kuna a najviši 700.000 kuna. Krediti se ugovaraju u kunama uz kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti bez PDV-a. Rok otplate je 12 godina uključujući poček koji može trajati do 2 godine, odnosno 5 godina kod podizanja i/ili restrukturiranja dugogodišnjih nasada. Krediti se ugovaraju izravno putem HBOR-a, posredstvom poslovnih banaka ili modelom podjele rizika. Kamata iznosi 2 % godišnje.

Krediti su dostupni do iskorištenja sredstava.
 
Nemojte zanemariti ovu mogućnost za razvoj i povećanje konkurentnosti Vašeg poslovanja.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu poslovnog plana stojimo vam na raspolaganju.
Robert Ravenšćak, mag. oec.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr
   AKTI NAČELNIKA
       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART