• Prva1.jpg
  • Prva2.jpg
  • Prva3.jpg
  • Prva4.jpg
  • Prva5.jpg
  • Prva6.jpg
  • Prva7.jpg
  • Prva8.jpg
  • Prva9.jpg
   OGLASNA PLOČA
   AKTI NAČELNIKA
 
 NOVOSTI Više novosti  
 

Kulturne i glazbene aktivnosti u Završju/Attività culturale e musicale a Piemonte 28/05/2017

Muzejska zbirka narodnih glazbala

15:00-18:00 Posjet s vodičem muzeju narodnih glazbala „Otavio Stocovaz“

Polivalentni Kulturni Centar

16:00 Grupa”Zingelci” iz Kopra

17:00 Umberto Pozzari-Pucer “Berto” sa svojim bajsom i Marino Kranjac s violinom i harmonikom

18:00 Alessandro i Andrea Tanghi i dvije violine

18:30 Mješoviti pjevački zbor”Fran Venturini” pod vodstvom  Cinzie Sancin

 

 

 

 

 

Museo degli strumenti musicali popolari

15:00-18:00 Visita guidata al museo di strumenti musicali “Ottavio Stocovaz”

Centro culturale

16:00 Gruppo “Zingelci” Capodistria

17:00 Umberto Pozzari-Pucer “Berto” con il suo Bais e Marino Kranjac al violino e armonica

18:00 Alessandro e Andrea Tanghi per due violini

18:30 Coro Misto-Mešani pevski zbor “Fran Venturini” diretto dalla Maestra Cinzia Sancin

       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).