NOVOSTI Više novosti  
 

ANKETNI UPITNIK NA TEMU UPRAVLJANJA POKROVNIM USJEVIMA U VINOGRADU

Pozivaju se svi vinari i vinogradari s područja djelovanja LAG-a Sjeverna Istra da izdvoje nekoliko minuta svog vremena i ispune anketni upitnik koji se provodi u sklopu projekta Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu.

Podsjećamo, projekt Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu financiran je sredstvima Istarske Županije u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske Županije za 2017. godinu.

Cilj projekta je upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodom primjene pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog prostora u vinogradima te prikaz pozitivnih i negativnih aspekata ove agrotehničke mjere. Anketiranjem se želi utvrditi postoji li podrška za informiranjem i educiranjem o spomenutim metodama.

Anketu možete ispuniti ovdje.

IZVOR: http://www.lag-sjevernaistra.hr/anketni-upitnik-temu-upravljanja-pokrovnim-usjevima-vinogradu/

 

       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART