NOVOSTI Više novosti  
 

OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA I KOMUNALNO PODUZEĆE „6 MAJ“ d.o.o. IZ UMAGA - UMAGO ORGANIZIRAJU AKCIJU SKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA.

ANTONCI    ANTONZI              

O B A V I J E S T

OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA  I  KOMUNALNO PODUZEĆE  „6 MAJ“ d.o.o. IZ UMAGA  - UMAGO ORGANIZIRAJU U PERIODU

OD 13. KOLOVOZA 2018.g. od 10,00 sati

DO 15. KOLOVOZA 2018.g. do 11,00 sati AKCIJU SKUPLJANJA KRUPNOG OTPADA.

MOLIMO GRAĐANE  DA U NAVEDENE DANE ODLAŽU KRUPNI OTPAD NA PREDVIĐENA MJESTA U ZA TO PREDVIĐENE KONTEJNERE.

PO ZAVRŠETKU AKCIJE ZABRANJENO JE NA PREDVIĐENA MJESTA ODLAGATI KRUPNI OTPAD.

NAKON AKCIJE SVI ZAINTERESIRANI ZA ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA MOGU SE OBRATITI PODRUČNOM VODITELJU NA  091 531 8074.

 

A V V I S O

IL COMUNE DI GROŽNJAN – GRISIGNANA E LA SC „6 MAJ“ s.r.l. DI UMAG –UMAGO  ORGANIZZANO NEL PERIODO

DAL 13 AGOSTO 2018 dalle ore 10,00

AL 15 AGOSTO 2018 alle ore 11,00 LA RACCOLTA  DI RIFIUTI MASSICCI.

SI PREGANO PERTANTO I CITTADINI DI DEPOSITARE I SUDDETTI RIFIUTI NEI LUOGHI STABILITI.

DOPO L'AZIONE ECOLOGICA E' PROIBITO DEPOSITARE  I RIFIUTI MASSICCI NEI LUOGHI PREVISTI DURANTE LA RACCOLTA ORGANIZZATA.

DOPO L'AZIONE ECOLOGICA GLI INTERESSATI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MASSICCI POSSONO CONTATTARE IL RESPONSABILE TERRITORIALE ALLO 091 531 8074.

ANTONCI – ANTONZI

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART