052 / 776 131  •  052 / 776 349

Naplata parkirališta u Grožnjanu /Parcheggio a pagamento a Grisignana

 

C J E N I K   U S L U G E  P A R K I R A N J A

u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do izlaska sa Županijske ceste prije rampe za starogradsku jezgru Grožnjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim parkiralištima od stare jezgre do ispod Sv. Duha)

I.

Parkiranje automobila na otvorenim javnim parkiralištima (naplata putem parkomata i automatske blagajne):

 

Vrsta vozila

Cijena (HRK/sat)

Cijena (HRK/dan)

1.

Osobni automobili i motori

  8,00

100,00

2.

Autobusi

100,00 HRK za 2 sata, svaki daljnji sat 50,00 HRK

-

3.

Kamperi i kamioni

25,00

300,00

U navedene cijene uključen je PDV.               

Naplata parkiranja vršiti će se od 15. travnja do 15. listopada svake godine.   Iznimno, zbog pandemije COVID-19  u 2020.g., naplata parkiranja vršiti će se od 01.07. do 15.10. i to za mjesece srpanj i kolovoz od 8 do 22 sata, a za mjesece rujan i listopad od 9,00 do 17,00 sati, svaki dan.                

II.

  1. POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja), paušalno (istaknuta cijena se odnosi na 1 parkirališno mjesto)
  2. STANARI SA PREBIVALIŠTEM UNUTAR STAROGRADSKE JEZGRE (za sve automobile koje imaju u vlasništvu ili leasingu)

- ZATVORENA PARKIRALIŠTA: malo makadamsko, asfaltirano parkiralište i makadamsko parkiralište sa automatskom blagajnom):  100,00 HRK godišnje;

(Ako stanari ne nađu parkirališno mjesto na zatvorenim parkiralištima, parkirat će na otvorenom parkiralištu uz Županijsku cestu, ali nije dozvoljeno na asfaltiranom uz groblje Grožnjan, jer je isto rezervirano za potrebe groblja).

  1. SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje imaju kuću ili posao odnosno kategorizirani objekt za smještaj gostiju ili poslovni prostor unutar starogradske jezgre.

– SVA PARKIRALIŠTA – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja), osim  asfaltiranog otvorenog uz sjeverna vrata groblja, jer je isto rezervirano za potrebe groblja):  200,00 HRK godišnje;

  1. SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE SA PREBIVALIŠTEM ODNOSNO SJEDIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN – OTVORENO PARKIRALIŠTE UZ ŽUPANIJSKU CESTU ILI ZATVORENO SA AUTOMATSKOM BLAGAJNOM KOD GROBLJA GROŽNJAN (osim asfaltiranog otvorenog uz sjeverna vrata groblja) – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja) : 100 HRK godišnje.

Iznimno, za 2020.g. odobrava se smanjenje gore navedenih cijena za povlaštene karte u visini od 75%.  Naplata počinje 01.07.2020.g.

Pravo na kupnju povlaštene karte imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o određivanju javnih parkirališta, o određivanju parkirališnih zona,  vremenu i uvjetima naplate  parkiranja i kriterijima za izdavanje povlaštene parkirne karte.     Zahtjev za kupnju povlaštene karte korisnici trebaju dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana, a pravo na kupnju povlaštene karte korisnici trebaju dokazati fotokopijom osobne iskaznice, fotokopijom rješenja o kategorizaciji smještajnih objekata, rješenjem o obavljanju djelatnosti, vlasničkim listom ili drugim dokumentom. Za malo, asfaltirano parkiralište kod ulaza na groblje sa sjeverne strane, ne mogu se kupiti povlaštene karte, jer je isto rezervirano za potrebe groblja, a parkiranje je besplatno i dozvoljeno maksimalno 1 sat, osim u iznimnim slučajevima i za vrijeme obreda ukopa pokojnika ili drugog vjerskog obreda.            

III.

  1. KOMERCIJALNE parkirne karte (istaknuta cijena se odnosi 1 parkirališno mjesto):

SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje ne udovoljavaju kriterijima za izdavanje povlaštene karte (nemaju prebivalište ili sjedište, nemaju zgradu ili posao…), ali često koriste parkirališno mjesto u Grožnjanu.

OTVORENO PARKIRALIŠTE UZ ŽUPANIJSKU CESTU ILI ZATVORENO PARKIRALIŠTE SA AUTOMATSKOM BLAGAJNOM KOD GROBLJA GROŽNJAN  –  paušalno –                                                                         500,00 HRK/godišnje

(za cijelo vrijeme naplate parkiranja).

Pravo na kupnju komercijalne parkirne karte imaju pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici vozila neovisno o mjestu njihova prebivališta, mjestu rada, odnosno  sjedišta, koji sa davateljem usluge parkiranja sklope ugovor o pružanju usluge parkiranja.

Korisnici trebaju priložiti fotokopiju osobne iskaznice i fotokopiju prometne dozvole.

 

 IV.

  1. Visina naknade uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila:

Redni broj

Opis usluge

Cijena

1.

„Pauk“ – uklanjanje i premještanje vozila

500,00

2.

„Pauk“ – pokušaj uklanjanja i premještanja vozila

250,00

3.

Troškovi čuvanja vozila nakon 8 dana (po danu)

  50,00

4.

„Lisice“ – blokada nepropisno parkiranih vozila

500,00

 

 V.

Danom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaje vrijediti Cjenik usluge parkiranja od 14. svibnja 2020.g.

 VI.

Ovaj Cjenik stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana, na web stranicama i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana.            

 

KLASA: 340-09/20-01/12
UR.BROJ: 2105/06-01/1-20-4
Grožnjan, 29. svibnja 2020.g.

 

           

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN 
PREDSJEDNICA:
Roberta Veroneze

 

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART