052 / 776 131  •  052 / 776 349

PROPUSNICE – LASCIAPASSARE
Utorak, 14 Travanj 2020 20:30
PROPUSNICE – LASCIAPASSARE

Izdavanje Propusnica - Rilascio dei Lasciapassare

Obavještavamo Vas kako je na području Općine Grožnjan Grisignana i  dalje na snazi Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka od dana 23. ožujka 2020. godine, stoga svi stanovnici Općine Grožnjan Grisignana i dalje moraju zatražiti e-Propusnicu ukoliko planiraju putovati izvan Općine Grožnjan Grisignana.

Propusnice po članku II. stavak e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, Stožer civilne zaštite Općine Grožnjan Grisignana izdaje svaki radni dan u vremenu od 8,30 do 15,00 sati za slijedeći dan ili duže razdoblje, ovisno o razlogu izdavanja.

Zahtjevi za izdavanje Propusnica dostavljaju se putem: e-građani ili putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., te obavezno moraju sadržavati: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, te datum, mjesto i razlog putovanja. Stranci koji ovdje imaju boravište trebaju navesti vrstu i broj dokumenta izdanog od matične države. Građani koji nemaju mogućnost slanja zahtjeva elektroničkim putem mogu nazvati na telefon 776-131 ili 776-349. Propusnicu ne mogu dobiti osobe u samoizolaciji.

Molimo sve stanovnike da se i nadalje odgovorno ponašaju i napuštaju mjesto prebivališta u što je manje mogućoj mjeri i samo iz bitnih razloga (nabava hrane, lijekova, goriva i ostalih potrepština), te da i dalje drže preporučeni međusobni razmak, pogotovo što su dosadašnje mjere pokazale dobre rezultate u borbi protiv COVID-19.

Nella riunione di coordinamento tra i sindaci e i Commandi della protezione civile di Buie, Cittanova, Umago, Verteneglio, Portole e Grisignana è stato deciso che la Delibera del Commando della protezione civile della Repubblica di Croazia sul divieto di allontanamento dal luogo di residenza e domicilio permanente in vigore dal 23 marzo 2020, rimane in atto. Per tale motivo, in accordo con l'istituto di epidemiologia, tutti i cittadini del Comune di Grisignana, nel caso pianifichino di spostarsi al di fuori del territorio del Comune stesso, devono continuare a richiedere il lasciapassare online (e-Propusnica).

Domenica 19 aprile, i Commandi della protezione civile di Buie, Cittanova, Umago, Verteneglio, Portole e Grisignana si riuniranno nuovamente ed in base all'analisi della situazione in atto, in accordo con l'istituto di epidemiologia e previa consultazione con il Commando della protezione civile della Regione Istriana, decideranno se introdurre una nuova delibera riguardante la libera circolazione sul territorio dell'ex Comune di Buie, senza lasciapassare.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA - IL COMMANDO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART