052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Izmjene i dopune plana nabave Općine Grožnjan za 2013.godinu

Temeljem odredbi članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan br. 03/09 , Načelnik Općine Grožnjan.

Upute za korištenje dokumenata: Kliknite na ikonu desnom tipkom miša, izaberite Save Target As i odaberite gdje će dokument biti spremljen na vaše računalo. 

 

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART