052 / 776 131  •  052 / 776 349

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-ELEKTRIČNA ENERGIJA
Naručitelj Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, Grožnjan-Grisignana, OIB: 68316699336, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15., stavku 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu). 

Naziv predmeta nabave: Električna energija
Evidencijski broj nabave: 2/19-JN
Procijenjena vrijednost: 170.000,00
Mjesto pružanja usluga: Općina Grožnjan-Grisignana, Javna rasvjeta i objekti u vlasništvu Općine Grožnjan-Grisignana.
Rok za dostavu ponude:  05.12.2019.
Način dostave ponude: poštom ili osobno 
Mjesto dostave ponude: Općina Grožnjana, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan         
Mjesto, vrijeme i datum pregleda ponuda: Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan 06.12.2019. u 11:00 sati
Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART