052 / 776 131  •  052 / 776 349

Ispravak natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Na temelju članka 50. Statuta općine Grožnjan i Odluke o načinu..., ......

Na temelju članka 50. Statuta općine Grožnjan i Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan,  Procjenidbenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke od 09. ožujka 2009.g. i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan, koju je Općinsko poglavarstvo Općine Grožnjan donijelo na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2009.g. vrši se


Ispravak   natječaja za  prodaju nekretnina u vlasništvu Općine grožnjan


Članak 1.

 Na temelju  utvrđene tehničke omaške, u točki 4. Natječaja dodaje se točka:
 4°a: k.č.3862 k.o. Grožnjan, u selu Gorjani. Površina zemljišta je 1.439 m2. 
Početna cijena u kunama iznosi: 539.007,50 kuna. Prvenstveno pravo imaju Ana i Rajko Grlić. 

     Članak 2.

 Ostali članci Natječaja ostaju nepromijenjeni.

U Grožnjanu, 24. ožujka 2009.g.
KLASA: 947-02/09-01/2

      
         PREDSJEDNIK  
         OPĆINSKOG POGLAVARSTVA:
         Rino Duniš

Oglasna ploča

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART