052 / 776 131  •  052 / 776 349

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 23.11.2015.

Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, Procjenidbenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke od 09. ožujka 2015.g. i od od 22. listopada 2015.g., dokumenta o Međuvremenskom izjednačavanju cijena već procijenjenih nekretnina od 12. Studenog 2015.g. izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke, i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana, koju je Općinsko vijeće Općine Grožnjan Grisignana donijelo na sjednici održanoj dana 20. studenog 2015.g., općinski Načelnik dana 23. studenog 2015.g. raspisuje slijedeći

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART