052 / 776 131  •  052 / 776 349

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA-Tajnika - Voditelja/Tajnicu - Voditeljicu Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA

Temeljem članka 28., 32., 33. i 34. Statuta Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora LAG-a od 07. ožujka 2016. predsjednik LAG-a raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU SJEVERNA ISTRA

Tajnika - Voditelja/Tajnicu - Voditeljicu Lokalne akcijske grupe SJEVERNA ISTRA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja do četiri (4) godine, s probnim rokom od 3 mjeseca.

Mjesto rada: Novigrad

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • aktivno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail);
 • položen vozački ispit B kategorije.

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo (nije uvjet već prednost):

 • osposobljenost za pisanje EU projekata
 • iskustvo u pisanju i provođenju EU projekata
 • poznavanje računovodstva

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem i koji budu izabrani od strane Povjerenstva za provedbu natječaja biti će pozvani na testiranje i intervju.

O vremenu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte.
Kod provedbe testiranja i intervjua posebni naglasak će biti na poznavanju Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., načela LEADER pristupa, sustava funkcioniranja LAG-ova u Republici Hrvatskoj, znanju engleskog i talijanskog jezika, te motivaciji i proaktivnosti.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - dokaz o radnom stažu;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole);
 • ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja i/ili osposobljenosti i/ili iskustva.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama jedinica lokalnih samouprava na području kojih djeluje LAG „Sjeverna Istra“.

Prijave na natječaj podnose se do 25. ožujka 2016. godine na adresu:

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra, Istarska 2, 52460 Buje

uz napomenu - Natječaj za prijam u radni odnos – NE OTVARAJ.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti 25.03.2016. LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti gospođi Vanji Gorički na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na mobitel 098/398-707.

Opis poslova i zadataka Tajnika - Voditelja / Tajnice - Voditeljice

Tajnik-Voditelj /Tajnica - Voditeljica LAG-a organizira i odgovara za:

 • stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela LAG-a,
 • izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela LAG-a,
 • rad ureda i djelatnika LAG-a,
 • pripremu i provođenje projekata,
 • pripremu i provođenje edukacija, radionica i dr.,
 • pružanje pomoći i savjetovanja dionicima sa područja LAG-a,
 • suradnju sa JLS članicama LAG-a, drugim udrugama, ustanovama i ostalim potencijalnim partnerima u provođenju aktivnosti LAG-a,
 • suradnju sa vanjskim knjigovodstvenim servisom.

U ostvarivanju svojih zadaća Tajnik-Voditelj /Tajnica - Voditeljica:

 • organizira administrativno i materijalno-financijsko poslovanje, te priprema dokumentaciju za vanjski knjigovodstveni servis,
 • priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata, vodi evidenciju članstva LAG-a,
 • prati natječaje, priprema i provodi projekte LAG-a, sudjeluje na radionicama, edukacijama i sl.,
 • organizira rad ureda i djelatnika ureda,
 • obavlja i druge poslove prema nalogu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela LAG-a.

O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe LAG-a Tajnik-Voditelj /Tajnica - Voditeljica izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev, najmanje jednom godišnje.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART