052 / 776 131  •  052 / 776 349

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA - 22.12.2017.

Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan (“Službene novine Općine Grožnjan 03/09 i 03/13), Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 114/01, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, 81/15 i 94/17), Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan (“Službene novine Općine Grožnjan 7/16), Procjenidbenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke od 09.03.2015., 11. srpnja 2017.g., 07.studenog 2017. i 13. prosinca 2017.g.,i Odluke Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana od 23. Studenog 2017.g., Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 22. prosinca 2017.g. raspisao je  slijedeći

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART