052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA - 22.12.2017.

Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan (“Službene novine Općine Grožnjan 03/09 i 03/13), Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 114/01, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, 81/15 i 94/17), Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan (“Službene novine Općine Grožnjan 7/16), Procjenidbenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke od 09.03.2015., 11. srpnja 2017.g., 07.studenog 2017. i 13. prosinca 2017.g.,i Odluke Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana od 23. Studenog 2017.g., Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 22. prosinca 2017.g. raspisao je  slijedeći

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART