052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, Procjenidbenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke od 12. srpnja 2013.g. i 15. srpnja 2013.g., Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan koju je Općinsko vijeće Općine Grožnjan donijelo na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.g.,
općinski Načelnik raspisuje slijedeći Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan.

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.



         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART