052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Temeljem članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i  članka 39. Statuta Općine  Grožnjan Grisignana („Službene novine Općine  Grožnjan Grisignana“, broj 03/08 i 03/13) Općinsko vijeće Općine  Grožnjan Grisignana na 13. sjednici, od 20. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) kao jednog od elemenata za utvrđivanje komunalne naknade na području Općine  Grožnjan Grisignana.

Članak 2.

Vrijednost boda za izračun komunalne naknade određuje se u iznosu 3,6 kuna po četvornome metru (m2) korisne površine nekretnine godišnje.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje  važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun  komunalne naknade od 19. veljače 2002. (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 1/02).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine i objavit će se u Službenim novinama Općine  Grožnjan Grisignana.

 

KLASA: 363-03/18-01/20

URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Grožnjan Grisignana, 20. studenog 2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  GROŽNJAN GRISIGNANA

Predsjednica:

Roberta Veroneze

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART