052 / 776 131  •  052 / 776 349

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Temeljem članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i  članka 39. Statuta Općine  Grožnjan Grisignana („Službene novine Općine  Grožnjan Grisignana“, broj 03/08 i 03/13) Općinsko vijeće Općine  Grožnjan Grisignana na 13. sjednici, od 20. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) kao jednog od elemenata za utvrđivanje komunalne naknade na području Općine  Grožnjan Grisignana.

Članak 2.

Vrijednost boda za izračun komunalne naknade određuje se u iznosu 3,6 kuna po četvornome metru (m2) korisne površine nekretnine godišnje.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje  važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun  komunalne naknade od 19. veljače 2002. (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 1/02).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine i objavit će se u Službenim novinama Općine  Grožnjan Grisignana.

 

KLASA: 363-03/18-01/20

URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Grožnjan Grisignana, 20. studenog 2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  GROŽNJAN GRISIGNANA

Predsjednica:

Roberta Veroneze

Preuzimanje priloga:

Oglasna ploča

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART