052 / 776 131  •  052 / 776 349

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja Radanići (TP2) u naselju Radanići (DPU-7)za javnu raspravu

Na temelju članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine“ Općine Grožnjan 3/13), članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine Republike Hrvatske“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) a u svezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske“ br. 153/13), Načelnik Općine Grožnjan dana 28. svibnja 2014. godine, donosi zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja Radanići (TP2) u naselju Radanići (DPU-7)za javnu raspravu

Preuzimanje priloga:

Oglasna ploča

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART