052 / 776 131  •  052 / 776 349

Javna raspravu o prijedlogu detaljnog plana uređenja Radanići (tp2) u naselju radanići (dpu-7)

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a u svezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 153/13) te Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja Radanići (TP2) u naselju Radanići (DPU-7) za javnu raspravu koju je Načelnik općine Grožnjan donio 28. svibnja 2014.g., Klasa: 350-01/14-01/20, Ur.br: 2105/06-01-14-18 od 28. svibnja 2014.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Grožnjan, kao Nositelj izrade, objavljuje javnu raspravu o prijedlogu detaljnog plana uređenja Radanići (tp2) u naselju radanići (dpu-7)

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART