052 / 776 131  •  052 / 776 349

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Općine Grožnjan

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 03/09), Načelnik dana 31.08.2015. donosi sljedeći  

ZAKLJUČAK

Odobrava se sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan za školsku godinu 2015/2016.

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART