052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Općine Grožnjan

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 03/09), Načelnik dana 31.08.2015. donosi sljedeći  

ZAKLJUČAK

Odobrava se sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan za školsku godinu 2015/2016.

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART