052 / 776 131  •  052 / 776 349

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Na temelju Zakona o udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 14. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana, koje provode udruge (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana 1/2016), sukladno Proračunu Općine Grožnjan Grisignana za 2016. godinu (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br. 11/2015) i članka 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana („Službene novine Općine Grožnjan Grisignana“, broj 3/09 i 3/13), Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 24. veljače 2016. godine donosi

Preuzimanje priloga:

Oglasna ploča

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART