052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2016. godinu

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br.12/15), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2016. godinu (KLASA: 007-01/16-01/05, URBROJ: 2106/01-03-15-2 od 26. siječnja 2016. godine), Izmjenama i dopunama Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2016.g., URBROJ: 2105/01-03-15-3 i članku 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana („Službene novine Općine Grožnjan Grisignana broj 03/09 i broj 3/13 ), Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 25. veljače 2016. godine objavljuje

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART