NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 16.03.2017.

Na temelju članka 57. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan,  Procjenidbenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke od  22. veljače 2017.g. i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana, koju je Općinsko vijeće Općine Grožnjan Grisignana usvojilo na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2017.g., općinski Načelnik dana 16. ožujka 2017.g. raspisuje slijedeći

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid InputEmail (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.
       

 

         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).