052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Obavijest: zakona o zaštiti životinja / Avviso: protezione degli animali

O B A V I J E S T – A V V I S O

Na temelju Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) mikročipiranje pasa u Republici Hrvatskoj je obavezno, a za nepoštivanje ove obaveze predviđene su kazne za vlasnike/skrbnike pasa do 6.000,00 kuna. Općina Grožnjan Grisignana je obavezna organizirati kontrolu mikročipiranja pasa, a zakonski rok je 30. lipnja 2018.g. Mole se svi vlasnici/skrbnici pasa da najkasnije do 30.06.2018.g. izvrše mikročipiranje svih pasa, jer će nakon toga ovlašteni djelatnici izvršiti kontrolu mikročipiranja na terenu, a isti će biti ovlašteni i za naplatu kazni.

*********************************************************************************

Ai sensi della Legge sulla protezione degli animali (Bollettino ufficiale 102/17) nella Repubblica di Croazia e' obbligatorio munire i cani da microchip. Il non adempimento a tale obbligo prevede fino a 6.000,00 kune di multa ai proprietari/tutori degli stessi. Si invitano pertanto i proprietari/tutori dei cani di compiere il suddetto obbligo entro il 30 giugno 2018, dopodiche' subentreranno dei controlli degli addetti che saranno pure autorizzati a multare coloro che non sono in armonia con la Legge. . NAČELNIK – IL SINDACO

 

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART