052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 57. Statuta općine Grožnjan, Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan i pravnog mišljenja u vezi provedenog javnog natječaja za prodaju...

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART