052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br.12/15), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu (KLASA: 007-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-02/1-18-1 od 15. siječnja 2018.g. i članku 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana („Službene novine Općine Grožnjan Grisignana broj 03/09 i broj 3/13 ), Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 14. lipnja 2018. godine objavljuje

Javni natječaj  za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana  koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

(1) Općina Grožnjan Grisignana poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Grožnjan Grisignana, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Grožnjan Grisignana ili imaju članove s područja Općine Grožnjan da se prijave na Javni natječaj za financiranje  programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu (u nastavku teksta: Javni natječaj). Više u prilogu

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART