052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN-GRISIGNANA-PRIJEDLOG PLANA

Javna rasprava održat će se u razdoblju od 13. 7. 2015. godine zaključno do 27. 7. 2015. godine.


Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog Plana bit će izložen javnom uvidu u zgradi Općine Grožnjan Grisignana na adresi: Umberta Gorjana 3, 52429 GROŽNJAN GRISIGNANA svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.


Javno izlaganje, radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana, održat će se za sve zainteresirane u utorak, 21. 7. 2015. godine, u općinskoj vijećnici Općine Grožnjan Grisignana, s početkom u 12:00 sati.


Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave do zaključno 27. 7. 2015. godine.


Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu sa čl. 100. i čl. 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) je slijedeći:
• sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu postaviti pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom objavi o javnoj raspravi,
• javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu plana sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na plan do roka određenog u javnoj raspravi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom podnositelja i u roku iz točke 5. ove objave, dostavljeni na adresu: OPĆINA GROŽNJAN GRISIGNANA, Jedinstveni upravni odjel, Umberta Gorjana 3, Grožnjan Grisignana;
- u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART