052 / 776 131  •  052 / 776 349

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN-GRISIGNANA-PRIJEDLOG PLANA

Javna rasprava održat će se u razdoblju od 13. 7. 2015. godine zaključno do 27. 7. 2015. godine.


Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog predmetnog Plana bit će izložen javnom uvidu u zgradi Općine Grožnjan Grisignana na adresi: Umberta Gorjana 3, 52429 GROŽNJAN GRISIGNANA svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.


Javno izlaganje, radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana, održat će se za sve zainteresirane u utorak, 21. 7. 2015. godine, u općinskoj vijećnici Općine Grožnjan Grisignana, s početkom u 12:00 sati.


Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave do zaključno 27. 7. 2015. godine.


Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu sa čl. 100. i čl. 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) je slijedeći:
• sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu postaviti pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom objavi o javnoj raspravi,
• javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu plana sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na plan do roka određenog u javnoj raspravi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom podnositelja i u roku iz točke 5. ove objave, dostavljeni na adresu: OPĆINA GROŽNJAN GRISIGNANA, Jedinstveni upravni odjel, Umberta Gorjana 3, Grožnjan Grisignana;
- u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART