052 / 776 131  •  052 / 776 349

OBAVIJEST O POSTUPCIMA RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Giovedì, 15 Maggio 2014 00:00
OBAVIJEST O POSTUPCIMA RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Poštovani, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN-39/13) predviđeni su sljedeći načini raspolaganja: - davanje na korištenje bez javnog poziva, ali samo za javne potrebe u interesu Republike; - zakup zajedničkih pašnjaka, - zamjena radi okrupnjavanja posjeda, - prodaja izravnom pogodbom za susjedne parcele površine do 2.000 m2, - privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta do 5 godina, za poljoprivrednike koji su to zemljište koristili i prije 2011.g.; - zakup poljoprivrednog zemljišta putem javnog poziva na rok od 50 godina. Obrazac zahtjeva, obrazac i način vrednovanja Gospodarskog programa, popis potrebne dokumentacije, iznos početne zakupnine, kao i postupak objave javnih poziva – natječaja, nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr. Postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem provodi Agencija za poljoprivredno zemljište sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 78, a Općina Grožnjan prikuplja zahtjeve poljoprivrednika, dopunjuje dokumentaciju i prosljeđuje Agenciji. Zahtjevi poljoprivrednika koji su pristigli u Općinu Grožnjan ranijih godina, Općina Grožnjan je uvrstila za slijedeći javni poziv-natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na rok od 50 godina. Zato Vas pozivamo, ukoliko ste zainteresirani, da pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan izvršite kontrolu da li su katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta za koje ste ranije podnijeli zahtjev, obuhvaćene u popis koji se priprema za dostavu Agenciji, te dostavite ispunjeni ZAHTJEV za prikupljanje dokumentacije potrebne za raspisivanje javnog poziva za dodjelu zakupa, na rok od 50 godina, za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Grožnjan i pokretanje postupka javnog poziva (Obrazac 1.), kojeg Vam dostavljamo u prilogu ove obavijesti, i to najkasnije do 15. lipnja 2014.g. Istu provjeru možete obaviti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan ili telefonskim putem na tel broj 052/776-131

Download allegati:

Albo comunale

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART