052 / 776 131  •  052 / 776 349

Gradska galerija Fonticus Grožnjan predstavlja
Lunedì, 15 Dicembre 2014 00:00
Gradska galerija Fonticus Grožnjan predstavlja

Linija krize ili kriza crte

kolektivni, selektirani, tematski, likovni project

La linea della crisi o la crisi del tratto

arte progetto, selettivo, colletivo, tematico

 

otvorenje / apertura:

petak / venerdi, 19. XII. 2014. u 20.00 h, Gradska galerija Fonticus Grožnjan

Izložbu će predstaviti kustos projekta Eugen Borkovsky

 

Autori:

Silvio Balija, David Belas, Igor Blagonić, Matjaž Borovničar, Darko Brajkovic Njapo, Burul Vedran, Nikolina Butorac, Gala Čaki, Valentino Cappellari, Tajči Čekada, Samir Cerić Kovačević, Slađan Dragojević, Bogomir Duzbaba, Fernando, Goran Gromsky Skorup, Burhan Hadžialjević, Đeko Hodžić, Tomislav Hršak, Slavica Isovska, Pamela Ivanković, Vladimir Janušić, Silvana Konjevoda, Jelena Kovačić, Edvard Kužina, Gordana Kužina, Miranda Legović, Lovorka Lukani, Josip Madračević, Milan Marin, Slavica Marin, Klavdija Marušič, Mirjana Matić, Josip Mijić, Antonio Mitkovski, MP ART (Sidjanin/Budzarov), Vera Muzić, Renata Papišta, Ranko Pavić, Tereza Pavlović, Iva Pevalek, Blaž Pirnat, Iris Poljan, Relja Rajković, Aleksandra Rotar, Edita Sentić, Krunislav Stojanovski, Damir Stojnić, Goranka Supin, Mirna Sišul, Irena Škrinjar, Luiza Štokovac, Noel Šuran, Šimun Tolić, Claudio Ugussi, Urša Valič, Eugen Varzić, Igor Vasiljev, Ivona Verbanac, Ana Vrtačnik, Roberta Weissman Nagy, Andrej Zbašnik, Martin Zelenko

autor projekta / autore del progetto: Eugen Borkovsky

Download allegati:

Albo comunale

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART