052 / 776 131  •  052 / 776 349

Potrebno je suzdržati se od većih okupljanja – poziv javnostima
Venerdì, 11 Febbraio 2022 17:37

Gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina na području Istarske županije
Načelnicima lokalnih Stožera civilne zaštite na području Istarske županije
Stožeru civilne zaštite Istarske županije – članovima užeg sastava

PREDMET: Potrebno je suzdržati se od većih okupljanja – poziv javnostima

Poštovani,

kako je potrebno suzdržavati se od okupljanja većeg broja osoba i organizacije karnevalskih aktivnosti koje okupljaju veći broj osoba, na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, Stožer civilne zaštite Istarske županije poziva Gradove i Općine na području Istarske županije te Stožere civilne zaštite JLS, da na svojem području o tome informiraju zainteresirane javnosti – obzirom na povećani rizik širenja bolesti COVID-19 - sukladno aktualno pogoršanoj epidemiološkoj situaciji.

S poštovanjem,

Načelnik Stožera civilne
zaštite Istarske županije

 

Dino Kozlevac v.r.

 

Download allegati:
  • Dopis (467 Scaricamenti)

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Refresh Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART