052 / 776 131  •  052 / 776 349

Oglasna ploča (0)

Lunedì, 14 Settembre 2020 18:03

Poziv radi provođenja postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Grožnjan, k.č.br. 5166/4 i 5166/6, posl. br. Rz-29/15.

Sabato, 29 Agosto 2020 04:07

Zaključak o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.265 zgr. k.o. Grožnjan

Sabato, 29 Agosto 2020 04:05

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Sabato, 29 Agosto 2020 04:03

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje siječanj – lipanj 2020.g.

Sabato, 29 Agosto 2020 04:02

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 29 Agosto 2020 04:00

Odluka o izmjeni Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Grožnjan Grisignana od 29. svibnja 2020.g.

Sabato, 29 Agosto 2020 03:59

Odluka o izmjeni ODLUKE o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 29 Agosto 2020 03:52

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju odbora za kulturu, zaštitu spomenika kulture i sakralne baštine, odgoj, obrazovanje, sport i socijalna pitanja

Sabato, 29 Agosto 2020 03:51

Odluka o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki

Sabato, 29 Agosto 2020 03:49

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Sabato, 29 Agosto 2020 03:46

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: Asfaltiranje nerazvrstane ceste – granica sa Općinom Oprtalj – N84 (Baštići/Gržići)

Sabato, 27 Giugno 2020 16:26

POSTUPAK KOD SUMNJE NA BOLEST COVID-19 KOD GOSTA U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU

Giovedì, 25 Giugno 2020 12:09

Cijena magnetnih kartica

Venerdì, 12 Giugno 2020 03:36

NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 03 Giugno 2020 04:11

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Biciklistički park Grožnjan

Mercoledì, 03 Giugno 2020 04:09

ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Mercoledì, 03 Giugno 2020 04:02

ZAKLJUČAK o prihvaćanju inicijative za osnivanje lokalne turističke zajednice za područje Općina Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole

Mercoledì, 03 Giugno 2020 03:59

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Općine Grožnjan Grisignana o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2019.g.

Sabato, 30 Maggio 2020 16:46

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2020. GODINU

Sabato, 30 Maggio 2020 16:40

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Sabato, 30 Maggio 2020 16:39

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:36

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:33

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do izlaska sa Županijske ceste prije rampe za starogradsku jezgru Grožnjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim parkiralištima od stare jezgre

Sabato, 30 Maggio 2020 16:30

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:27

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 18. SVIBNJA 2020.G.

Sabato, 30 Maggio 2020 16:24

ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 30 Maggio 2020 16:18

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Sabato, 30 Maggio 2020 16:13

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:09

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:08

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:06

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 18:00

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana;

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:56

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:11

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:07

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:06

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:05

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme I-VI 2020.g., za sve kategorije obveznika

Venerdì, 15 Maggio 2020 17:03

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje IV-VI 2020.g

Venerdì, 15 Maggio 2020 16:52

Odluka o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan Grisignana 2017. – 2027.g.;

Lunedì, 23 Marzo 2020 21:34

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 13 Marzo 2020 21:20

Odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata

Mercoledì, 11 Marzo 2020 20:48

Naredba o zatvaranju općinskih prostora i otkazivanje svih manifestacija na području Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 25 Febbraio 2020 14:25

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH / Avviso per la vendita del terreno agricolo in proprieta' dello Stato

Venerdì, 07 Febbraio 2020 14:18

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Giovedì, 16 Gennaio 2020 19:31

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta. / Avviso sulla vendita di terreni agricoli in proprieta' dello Stato.

Venerdì, 10 Gennaio 2020 18:09

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2020.G.

Giovedì, 09 Gennaio 2020 12:57

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Lunedì, 30 Dicembre 2019 08:00

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna političkim strankama i članova izabranih s liste Grupe birača za 2020. godinu

Lunedì, 30 Dicembre 2019 07:53

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Venerdì, 27 Dicembre 2019 15:04

Zaključak nekretnina u Pižonima

Venerdì, 27 Dicembre 2019 15:01

SREDNJOROČNI PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Martedì, 24 Dicembre 2019 13:44

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Martedì, 24 Dicembre 2019 13:38

GODIŠNJI PLAN davanja koncesija na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2020. godinu

Sabato, 21 Dicembre 2019 21:19

ODLUKA o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2021. godinu

Giovedì, 19 Dicembre 2019 16:51

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA / DECISIONE SULLA DETERMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Lunedì, 16 Dicembre 2019 20:59

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 14 Dicembre 2019 21:22

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Sabato, 14 Dicembre 2019 21:19

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 28. STUDENOG 2019.G.

Sabato, 14 Dicembre 2019 18:44

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Lunedì, 02 Dicembre 2019 18:54

STATUT OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA / STATUTO DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:38

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:36

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:30

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA, Klasa: 947-01/19-01/10 od 24. srpnja 2019.g.

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:28

O D L U K U o oročenju kunskog depozita Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 28 Novembre 2019 21:26

O D L U K U o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjem zakupcu

Giovedì, 28 Novembre 2019 16:51

NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Giovedì, 28 Novembre 2019 16:23

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 28 Novembre 2019 16:17

Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana / Aiuto finanziario per gli alunni delle scuole medie e per i studenti universitari residenti nel Comune di Grožnjan Grisignana

Giovedì, 28 Novembre 2019 15:35

Decisione sull' organizzazione e competenze di lavoro dell' Assessorato unificato del Comune di Grisignana – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 22 Novembre 2019 18:03

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE – DECISIONE SULL' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Martedì, 22 Ottobre 2019 20:24

ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN / DECISIONE SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Venerdì, 18 Ottobre 2019 16:08

OBAVIJEST O TRAJNOM ZAKUPU GROBNIH MJESTA I GODIŠNJOJ GROBNOJ NAKNADI / AVVISO DELL'AFFITTO PERMANENTE PER LE TOMBE E DELLA TASSA ANNUALE

Mercoledì, 02 Ottobre 2019 04:00

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT

Martedì, 01 Ottobre 2019 17:13

Izvješća / Verbali 26. EX tempore Grisignana 2019.

Giovedì, 26 Settembre 2019 07:50

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Lunedì, 23 Settembre 2019 18:37

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA ZA 2020.G. – INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO PER IL 2020

Domenica, 22 Settembre 2019 06:44

Odluka Skupštine IŽ o visini turističke pristojbe za 2020

Venerdì, 02 Agosto 2019 17:21

Odluka o odvozu drvene građe sa Ulice V. Gortana 3

Venerdì, 02 Agosto 2019 08:25

Obavijest za tehnički pregled traktora – Avviso per il controllo tecnico dei trattori

Venerdì, 26 Luglio 2019 10:26

Odluka o odabiru ponuda za zakup poslovnih prostora

Venerdì, 26 Luglio 2019 09:52

Odluka o odabiru ponuda za nekretnine srpanj 2019

Venerdì, 12 Luglio 2019 17:23

Sufinanciranje troškova radnih bilježnica za učenike osnovnih škola 2019

Lunedì, 08 Luglio 2019 20:40

Jazz is Back BP 2019 - PROGRAM

Lunedì, 08 Luglio 2019 20:38

Izmjene i dopune Kalendara manifestacija za 2019.g.

Martedì, 02 Luglio 2019 19:33

NAGRADA ZA UČENIKE I STUDENTE S IZVRSNIM USPJEHOM – PREMIO PER GLI ALUNNI E STUDENTI CON OTTIMO PROFITTO

Lunedì, 24 Giugno 2019 17:42

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. - CONCORSO PUBBLICO PER I FINANZIAMENTI DEI PROGRAMMI E PROGETTI CHE REALIZZANO LE ASSOCIAZIONNI DELLA SOCIETA' CIVILE NEL CORSO DEL 2019.

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:10

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:09

O D L U K A O utvrđivanju službenih evidencija Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:03

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018.g.

Mercoledì, 05 Giugno 2019 20:02

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 05 Giugno 2019 19:59

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 19:57

O D L U K A O izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Mercoledì, 05 Giugno 2019 19:52

C J E N I K U S L U G E P A R K I R A N J A

Sabato, 01 Giugno 2019 17:51

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Sabato, 01 Giugno 2019 17:48

N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:59

O D L U K A O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2019. GODINU

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:58

O D L U K A o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.g.

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:56

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Giovedì, 30 Maggio 2019 17:52

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.196 zgr. k.o. Grožnjan

Giovedì, 25 Aprile 2019 08:38

Obavijest o izmjenjenom rasporedu za tehnički pregled traktora / Avviso sull'orario modificato per il servizio tecnico dei trattori

Giovedì, 18 Aprile 2019 18:36

Obavijest za tehnički pregled traktora / Avviso per il servizio tecnico dei trattori

Martedì, 16 Aprile 2019 17:45

Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća/predstavnika talijanske i slovenske nacionalne manjine u Općini Grožnjan-Grisignana

Sabato, 06 Aprile 2019 11:27

Obavijest poljoprivrednicima / Avviso agli agricoltori !

Lunedì, 18 Marzo 2019 16:28

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Grožnjan

Lunedì, 18 Marzo 2019 16:23

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

Lunedì, 18 Marzo 2019 15:46

Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g

Domenica, 17 Marzo 2019 17:25

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Domenica, 17 Marzo 2019 17:23

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 17 Marzo 2019 17:19

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Domenica, 17 Marzo 2019 17:13

Odluka o o dodjeli javne površine „Glavni gradski trg“ u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana na korištenje za postavljanje ugostiteljske terase

Giovedì, 21 Febbraio 2019 12:10

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN

Martedì, 19 Febbraio 2019 16:31

Prikupljanje i odvoz krupnog otpada od građana.

Giovedì, 14 Febbraio 2019 20:02

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak

Giovedì, 31 Gennaio 2019 14:17

Vodič za građane uz proračun

Sabato, 22 Dicembre 2018 13:07

Odluka o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Sabato, 22 Dicembre 2018 13:06

Odluka o komunalnom doprinosu

Mercoledì, 12 Dicembre 2018 14:55

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:15

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Giovedì, 29 Novembre 2018 14:08

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Giovedì, 22 Novembre 2018 12:34

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 22 Novembre 2018 12:27

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 2018

Giovedì, 22 Novembre 2018 12:13

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, KORIŠTENJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Giovedì, 22 Novembre 2018 12:04

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Giovedì, 22 Novembre 2018 11:23

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:52

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Mercoledì, 21 Novembre 2018 16:48

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Mercoledì, 26 Settembre 2018 15:58

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Venerdì, 07 Settembre 2018 10:06

ODLUKA o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na području Općine Grožnjan Grisignana unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblj

Venerdì, 07 Settembre 2018 10:03

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 05 Settembre 2018 14:53

IZVJEŠĆE O II PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ID PPUO GROŽNJAN (KONAČNO)

Mercoledì, 05 Settembre 2018 14:25

JAVNI POZIV Za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu

Lunedì, 13 Agosto 2018 16:29

Obavijest o parkiranju

Sabato, 11 Agosto 2018 12:35

Parkirališna mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Sabato, 11 Agosto 2018 12:27

ZAKLJUČAK o odobravanju produženja jednogodišnjih ugovora o korištenju parkirališnih mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Martedì, 31 Luglio 2018 07:53

II. PONOVNA JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Lunedì, 30 Luglio 2018 14:34

II. PONOVNO JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Lunedì, 30 Luglio 2018 14:28

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA JAVNU RASPRAVU I OBJAVI II PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Venerdì, 27 Luglio 2018 07:53

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Venerdì, 27 Luglio 2018 07:43

Odluka o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Venerdì, 27 Luglio 2018 07:40

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2017.g.

Venerdì, 27 Luglio 2018 07:36

ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

Venerdì, 27 Luglio 2018 07:32

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Venerdì, 20 Luglio 2018 14:07

Nagrada odličnim učenicima i studentima 2018

Venerdì, 22 Giugno 2018 04:54

Obavijest: zakona o zaštiti životinja / Avviso: protezione degli animali

Giovedì, 14 Giugno 2018 12:43

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Sabato, 09 Giugno 2018 08:54

O D L U K A o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 25 Maggio 2018 05:16

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Martedì, 22 Maggio 2018 14:21

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra - Centro culturale polivalente Grožnjan - Grisignana

Martedì, 22 Maggio 2018 14:21

ODLUKU O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2018. GODINU

Martedì, 22 Maggio 2018 14:21

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 30. travnja 2018.g.

Martedì, 22 Maggio 2018 14:21

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 14. ožujka 2018.g.

Giovedì, 17 Maggio 2018 12:52

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM / GESTIONE DEL TERRENO AGRICOLO

Martedì, 15 Maggio 2018 12:49

SV. IVAN / S. GIOVANNI OBAVIJEST / AVVISO

Giovedì, 03 Maggio 2018 04:31

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan / Centro polivalente Grisignana

Lunedì, 30 Aprile 2018 09:38

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Sabato, 28 Aprile 2018 05:51

Odluku o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natečaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana od 14. ožujka 2018.g.

Sabato, 28 Aprile 2018 05:51

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu travanj

Sabato, 28 Aprile 2018 05:51

Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom OG od 2017-2022

Sabato, 28 Aprile 2018 05:51

ODLUKA O IMENOVANJU NATJEČAJNOG POVJERENSTVA PKC GROŽNJAN

Mercoledì, 14 Marzo 2018 08:24

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 14.03.2018.

Venerdì, 09 Marzo 2018 17:36

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Tip Operacije 6.3.. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Mercoledì, 28 Febbraio 2018 05:33

Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu - Gracijano Kert

Venerdì, 02 Febbraio 2018 22:07

ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine Grožnjan Grisignana u udruzi Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Venerdì, 02 Febbraio 2018 22:06

ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine grožnjan Grisignana u udruzi lokalna akcijska grupa u ribarstvu „PINNA NOBILIS“

Venerdì, 02 Febbraio 2018 22:06

ODLUKA o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 02 Febbraio 2018 22:05

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Venerdì, 02 Febbraio 2018 22:02

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Sabato, 27 Gennaio 2018 15:30

ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 22. prosinca 2017.g.;

Sabato, 27 Gennaio 2018 15:30

ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za postavljanje ugostiteljskih terasa;

Venerdì, 19 Gennaio 2018 06:05

Obavijest-Zakon o upravnim pristojbama

Giovedì, 21 Dicembre 2017 08:00

NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za postavljanje ugostiteljskih terasa

Giovedì, 21 Dicembre 2017 08:00

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA - 22.12.2017.

Lunedì, 27 Novembre 2017 08:52

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 27.11.2017.

Lunedì, 20 Novembre 2017 08:13

Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana za 2017.g

Giovedì, 17 Agosto 2017 11:42

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan-Grisignana

Martedì, 08 Agosto 2017 10:03

POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA - AZBEST / INVITO A RECAPITARE I DATI SUL MATERIALE D AMIANTO

Martedì, 08 Agosto 2017 09:50

POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE / INVITO AI CONTRIBUENTI PER L IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Mercoledì, 02 Agosto 2017 08:14

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, za školsku godinu 2017/2018

Lunedì, 31 Luglio 2017 10:18

Obavijest vinogradarima- obvezno tretirati američkog cvrčka!!!!

Lunedì, 24 Luglio 2017 06:11

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 24.07.2017.

Mercoledì, 12 Luglio 2017 06:25

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva, kultura, djeca i mladi, sport i rekreacija, socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2017. godini

Martedì, 11 Luglio 2017 14:16

Obavijest o uređenju prometa na području mjesta Grožnjan

Mercoledì, 05 Luglio 2017 12:51

KONAČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 21. 5. 2017.

Lunedì, 12 Giugno 2017 12:20

OBAVIJEST ZA ŠUMOPOSJEDNIKE

Mercoledì, 24 Maggio 2017 16:37

REZULTATI IZBORA/RISULTATI DELLE ELEZIONI 2017 - OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA

Martedì, 16 Maggio 2017 12:27

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu

Giovedì, 11 Maggio 2017 14:00

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Venerdì, 05 Maggio 2017 11:39

Zbirne liste OIP Grožnjan-Grisignana

Venerdì, 05 Maggio 2017 10:05

RJEŠENJEO ODREÐIVANJU BIRACKIH MJESTA NA PODRUCJU OPCINE GROŽNJAN - GRISIGNANA

Martedì, 25 Aprile 2017 10:28

O B A V I J E S T-JAVNI UVID geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste

Martedì, 25 Aprile 2017 08:52

RASPORED DEŽURSTAVA ČLANOVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA OPĆINU GROŽNJAN – GRISIGNANA

Giovedì, 16 Marzo 2017 10:28

NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE 16.03.2017.

Giovedì, 16 Marzo 2017 10:23

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 16.03.2017.

Venerdì, 10 Marzo 2017 18:37

II PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Lunedì, 06 Marzo 2017 13:23

Obavijesti o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske na područje Općine Grožnjan-Grisignana

Lunedì, 06 Marzo 2017 11:48

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA za razdoblje 2017.-2022. godine

Mercoledì, 22 Febbraio 2017 12:57

ZAKLJUCAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Mercoledì, 23 Novembre 2016 15:26

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2016

Martedì, 15 Novembre 2016 12:26

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 15.11.2016.

Mercoledì, 02 Novembre 2016 09:17

OBAVIJEST-Trajni zakup grobnih mjesta

Giovedì, 27 Ottobre 2016 08:34

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Mercoledì, 12 Ottobre 2016 09:20

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 12.10.2016.

Mercoledì, 31 Agosto 2016 16:48

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA-OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA

Lunedì, 01 Agosto 2016 10:14

OBJAVA BIRAČIMA

Mercoledì, 29 Giugno 2016 11:38

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Lunedì, 06 Giugno 2016 10:56

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Lunedì, 06 Giugno 2016 10:54

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA I OBJAVI PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Giovedì, 02 Giugno 2016 08:28

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 02.06.2016.

Martedì, 19 Aprile 2016 10:29

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva, kultura, djeca i mladi, sport i rekreacija, socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2016. godini

Mercoledì, 02 Marzo 2016 07:38

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za financiranje programa i projekata iz Proračuna Općine Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva – udruge i zajednice za 2016.g.

Giovedì, 25 Febbraio 2016 10:29

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2016. godinu

Mercoledì, 24 Febbraio 2016 13:23

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za financiranje programa i projekata iz Proračuna Općine Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva – udruge i zajednice za 2016.g.

Mercoledì, 24 Febbraio 2016 13:20

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Venerdì, 19 Febbraio 2016 08:39

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Venerdì, 19 Febbraio 2016 08:32

P R A V I L N I K o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge

Mercoledì, 27 Gennaio 2016 09:04

Akcija sterilizacije mačaka u Istri

Lunedì, 14 Dicembre 2015 08:55

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN OD 23. studenog 2015.g.

Sabato, 21 Novembre 2015 08:39

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Giovedì, 03 Settembre 2015 07:57

Obavijest udrugama - uvrštenje u programe javnih potreba za 2016. godinu

Lunedì, 31 Agosto 2015 13:22

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Općine Grožnjan

Martedì, 18 Agosto 2015 06:13

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO VATROGASAC

Venerdì, 03 Luglio 2015 07:21

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Venerdì, 22 Maggio 2015 12:44

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Venerdì, 08 Maggio 2015 18:15

O B A V I J E S T /Dežurstvo u vezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Giovedì, 09 Aprile 2015 11:30

ODLUKU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA-EnU

Giovedì, 09 Aprile 2015 11:27

ODLUKU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA-OIE

Martedì, 10 Marzo 2015 08:29

Obavijest-IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ZAVRŠJE SA UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (FAZA I i II)

Lunedì, 16 Febbraio 2015 09:43

Obavijest građanima - Utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade

Mercoledì, 21 Gennaio 2015 09:08

Obavijest građanima - Dimnjačarske usluge

Venerdì, 19 Dicembre 2014 00:00

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Lunedì, 17 Novembre 2014 00:00

ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Lunedì, 17 Novembre 2014 00:00

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan za postavljanje ugostiteljskih terasa

Mercoledì, 22 Ottobre 2014 00:00

ZAKLJUČAK/Odbija se zahtjev Todorić d.o.o.

Mercoledì, 22 Ottobre 2014 00:00

ZAKLJUČAK/Odbija se prigovor Ojdane Petričević Krečak

Venerdì, 17 Ottobre 2014 00:00

Obavijest o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Giovedì, 25 Settembre 2014 00:00

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA-OIE

Giovedì, 25 Settembre 2014 00:00

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA-EnU

Mercoledì, 17 Settembre 2014 00:00

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA OIE

Mercoledì, 17 Settembre 2014 00:00

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA EnU

Venerdì, 12 Settembre 2014 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan

Mercoledì, 27 Agosto 2014 00:00

Poziv za udruge Općina Grožnjan prijava za Proračun

Venerdì, 06 Giugno 2014 00:00

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja Radanići (TP2) u naselju Radanići (DPU-7)za javnu raspravu

Venerdì, 06 Giugno 2014 00:00

Javna raspravu o prijedlogu detaljnog plana uređenja Radanići (tp2) u naselju radanići (dpu-7)

Giovedì, 03 Aprile 2014 00:00

Javni poziv za uvid Geoprojekt Gornji Kalčini

Venerdì, 21 Marzo 2014 00:00

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Martedì, 18 Marzo 2014 00:00

Objava biračima

Venerdì, 27 Dicembre 2013 00:00

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan/Centro culturale polivalente Grisignana

Mercoledì, 20 Novembre 2013 00:00

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

Martedì, 29 Ottobre 2013 00:00

Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Žavršje

Venerdì, 11 Ottobre 2013 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan

Giovedì, 21 Marzo 2013 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Mercoledì, 20 Marzo 2013 00:00

Natječaj za zakup javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan

Martedì, 27 Novembre 2012 00:00

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnina

Giovedì, 15 Novembre 2012 00:00

NEZAKONITO IZGRADJENE ZGRADE

Sabato, 15 Settembre 2012 00:00

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Mercoledì, 01 Agosto 2012 00:00

Korištenje vode iz prirodnih vodotoka i bunara

Lunedì, 30 Aprile 2012 00:00

O d l u k a o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina

Venerdì, 06 Aprile 2012 00:00

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za zakup javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan

Venerdì, 30 Marzo 2012 00:00

O B A V I J E S T

Lunedì, 26 Marzo 2012 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Mercoledì, 11 Gennaio 2012 00:00

O B A V I J E S T

Martedì, 22 Novembre 2011 00:00

Biračka mjesta 2011

Venerdì, 04 Novembre 2011 00:00

Javni poziv za prijavu nezakonito izgrađenih zgrada

Venerdì, 04 Novembre 2011 00:00

Trajni zakup grobnih mjesta

Mercoledì, 19 Ottobre 2011 00:00

Odluka o odabiru najpovoljnih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Martedì, 18 Ottobre 2011 00:00

Odluka o o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje zaštitnih radova na obodnim konstrukcijama Kaštela u Završju

Martedì, 09 Agosto 2011 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Lunedì, 27 Giugno 2011 00:00

Oglašavanje o provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Martedì, 07 Giugno 2011 00:00

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat

Venerdì, 15 Aprile 2011 00:00

Obavijest o zabrani parkiranja

Mercoledì, 06 Ottobre 2010 00:00

Rješenje o imenovanju dodatnog člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode

Lunedì, 05 Luglio 2010 00:00

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Mercoledì, 02 Giugno 2010 00:00

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010

Martedì, 25 Maggio 2010 00:00

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za prodaju osobnog vozila VW GOLF

Mercoledì, 12 Maggio 2010 00:00

Natječaj za zakup javnih površina

Mercoledì, 12 Maggio 2010 00:00

Natječaj za prodaju osobnog automobila VW GOLF

Venerdì, 01 Gennaio 2010 00:00

Obavijest o trajnom zakupu grobnih mjesta

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART