052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Akti načelnika

Mercoledì, 16 Gennaio 2019 06:47

Plan savjetovanja s javnošću u 2019.g. /

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan, Načelnik je dana 21. studenoga 2018.g. donio slijedeći Z A K L J U…
Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi, članka 57. Statuta Općine Grožnjan, Načelnik je dana 21. studenoga 2018.g. donio slijedeći Z A K L J U…
Martedì, 16 Ottobre 2018 05:39

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Martedì, 16 Ottobre 2018 05:39

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Lunedì, 13 Agosto 2018 16:33

Obavijest o parkiranju

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana…
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje srpanj-prosinac 2017
Mercoledì, 23 Novembre 2016 15:22

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2016

Venerdì, 12 Agosto 2016 06:23

Sufinanciranje troškova udžbenika 2016

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13), te na temelju članka 57. Statuta Općine Grožnjan ("Službene novine Općine Grožnjan 3/09 i 3/13), Općinski načelnik Općine Grožnjan,…
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01,60/01,129/07,125/08 i 36/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01,60/01,129/07,125/08 i 36/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od…
Na temelju Zakona o udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka…
Na temelju Zakona o udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka…
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13. - pročišćeni tekst), članka 1. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i…
Martedì, 08 Dicembre 2015 09:59

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2015

Mercoledì, 12 Novembre 2014 00:00

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2014

Mercoledì, 04 Giugno 2014 00:00

Zaključak od 4.6.2014-načelnik

Giovedì, 29 Maggio 2014 00:00

Zaključak od 29.05.2014 - načelnik

Lunedì, 28 Aprile 2014 00:00

Zaključak od 28.4.2014 - načelnik

Mercoledì, 26 Febbraio 2014 00:00

Zaključak od 26.2.2014-načelnik

Lunedì, 16 Dicembre 2013 00:00

Stipendija učenika i studenata

Lunedì, 25 Ottobre 2010 15:58

Trajni zakup grobnih mjesta

Na temelju Zakona o grobljima (NN br. 19/98) i Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Grožnjan, svi korisnici grobnih mjesta koji koriste grobno…
Na temelju Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan br. 3/2009), načelnik Općine Grožnjan, dana 08. srpnja 2010.g., donosi odluku o visini administrativnih taksi za izdavanje potvrda i uvjerenja...
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za preuzimanje natječajne dokumentacije za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Grožnjan u papirnatom obliku.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan da na temelju Zapisnika Povjerenstva i ove Odluke sklopi ugovor o kupoprodaji osobnog vozila sa najpovoljnijom...
Prihvaća se Zapisnik Povjerenstva za provoĊenje natjeĉaja za zakup javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan u pogledu natjeĉaja objavljenog 13. svibnja 2010.g...
Lunedì, 19 Aprile 2010 16:28

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 57. Statuta općine Grožnjan, Odluke o načinu, uvjetima i…
Obavještavamo Vas da 27. ožujka 2010.g. stupa na snagu zabrana parkiranja osobnih vozila unutar starogradske jezgre Grožnjana, ispred gradskih vrata i ispred crkve Sv. Kuzme i Damjana, a blizu autobusne…
Domanda
Nome & cognome (*)

Invalid Input
Cellulare per SMS (*)

Invalid Input
Digita i caratteri (*)
Digita i caratteri

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Messaggio

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART