Međunarodna slikarska manifestacija

Extempore 2022

Extempore 2022

Pristupilo je mandestaciji 166 autora sa 266 pečatiranih platna od kojih je 180 predano.

Hanno aderito alla manifestazione 166 autori, con 266 tele timbrate, e 180 consegnate.

Zapisnik – Verbale

Galerija slika

Go to Top