052 / 776 131  •  052 / 776 349

Održana osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Pinna nobilis“
Utorak, 16 Kolovoz 2016 10:25
Održana osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Pinna nobilis“

U prostorijama Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ održana je Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) pod nazivom „Pinna nobilis“, čije se sjedište nalazi u Novigradu, na adresi Ulica rijeke Boljunčice 3. Na Osnivačkoj skupštini sudjelovalo je ukupno 13 osnivača – predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora ribarstva. Zemljopisno područje djelovanja su Grad Umag, Novigrad, Buje te Općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

LAGUR „Pinna nobilis“ je osnovan kao poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za ribarstvo, preradu ribe i marikulture s ciljem preuzimanja uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu i doprinos zaštiti  i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima. Ovakav oblik udruživanja relevantnih dionika u području ribarstva uobičajen je u Europi gdje postoji više od tristo funkcionalnih LAGUR-a kao nositelja razvitka ribarskog gospodarstva u lokalnoj zajednici.

LAGUR “Pinna nobilis“ je osnovan u svrhu :

  • donošenja, provođenja i vrednovanja lokalne razvojne strategije u ribarstvu, djelovanjem u skladu s načelima LEADER i CLLD smjernicama za integrirani lokalni razvoj u ruralnom području gdje je ribarstvo jedna od važnijih gospodarskih aktivnosti,
  • poticanja razvoja ribarstva, akvakulture i marikulture te društvenog razvoja,
  • poticanja razvoja gospodarstva na teritorijalnom području djelovanja LAGUR-a, te jačanja kapaciteta zapošljavanja, poticanja zapošljavanja i povećanja broja radnih mjesta u ribarstvu unutar svojih zajednica,
  • razvoja sinergije i umrežavanja svih dionika kojima je u interesu doprinijeti dugoročnom održivom razvoju ribarstvenog područja LAGUR-a.

Na Osnivačkoj skupštini izabrana su tijela Udruge, točnije Predsjednik, Dopredsjednica te Upravni odbor. Za Predsjednika je izabran Danilo Latin, član Udruge ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – batana salvorina“, a za Dopredsjednicu Mariela Radin iz Sportsko ribolovnog kluba „Erik Radin“. Uz navedene, ostali članovi Upravnog odbora su: Gianni Spitz (Morski ribolov SPITZ GIANNI), Alessandro Štokovac (Morski ribolov Štokovac Alessandro) i Zvonimir Vedo (Obrt za morski ribolov Vedo) kao predstavnici gospodarskog sektora ribarstva te Alen Luk (Grad Novigrad – Cittanova) i Barbara Krištofić-Brenčić (Grad Umag – Umago) kao predstavnici javnog sektora.

LAGUR „Pinna nobilis“ će se u narednom razdoblju prijaviti na natječaj Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, a nakon dobivanja Odluke o odabiru pristupit će se izradi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu kojom će se definirati daljnji razvitak područja i ribarskog sektora. Sve aktivnosti financirat će se iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014. – 2020., odnosno bespovratnim sredstvima Europske unije.

 

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART