052 / 776 131  •  052 / 776 349

Koncert ad honorem i Otvorenje memorijalne izložbe
Srijeda, 28 Rujan 2016 11:09

Ricordando / Sjećajući se

prof. Zlatko Međimorec

nedjelja / domenica  2. 10. 2016.

19:00 Koncertna dvorana / Sala dei concerti

Koncert ad honorem

Concerto ad honorem

20:00 Gradska Galerija / Galleria Civica

Otvorenje memorijalne izložbe

Apertura della mostra alla memoria

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART