052 / 776 131  •  052 / 776 349

Krediti i zajmovi za ruralni razvoj
Subota, 06 Listopad 2018 09:46

Uz neodoljive kamate, poljoprivrednicima na raspolaganju 70,6 milijuna EUR-a

Zajmovi od 1.000 do 1.000.000 EUR-a

 
         
   

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) i  Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) osiguralo je oko pola milijarde kuna za investicije u ruralni razvoj s kamatnim stopama od 0,1 do 1,5%.
Namjena zajmova, kredita i jamstava

Ovim programom, koji obuhvaća zajmove, kredite i jamstva, daje se potpora ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (po uzoru na podmjeru 4.1), preradu poljoprivrednh proizvoda (po uzoru na podmjeru 4.2), ulaganja u razvoj nepoljoprivredne djelatnosti (po uzoru na podmjeru 6.4) te ulaganjima u sektoru šumarstva (po uzoru na podmjeru 8.6). Sredstvima se može financirati materijalna i nematerijalna imovina te obrtna sredstva kao i kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja i rabljena oprema, s ciljem povećanja konkurentnosti i učinkovitosti te modernizacije poslovanja.

Zajmovi s niskim kamatama

Prvi su na redu mikro i mali zajmovi do 50.000 EUR, koji su dostupni od 1. rujna 2018.. Kamatne stope protežu se od  0,5% do 1%, ovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave, a kamata od 0,1% namijenjena je sektoru mljekarstva tj. primarnim proizvođačima u području govedarstva, kozarstva i ovčarstva te prerađivačima – mljekarama i siranama.

Krediti veći od 50.000 eura

Za mikro, male i srednje subjekte gospodarstva u sektoru poljoprivrede, prerade i šumarstva mogući su i krediti od 50.000 - 1.000.000 EUR. Riječ je o investicijskim kreditima HBOR-a putem poslovnih banaka s učešćem do 10% vrijednosti investicije bez PDV-a. Investicijski krediti za ruralni razvoj dostupni su od prosinca 2018. godine.


Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu poslovnih planova neophodnih za procjenu investicije i odobrenje zajmova, stojimo vam na raspolaganju. 
Robert Ravenšćak, mag. oec.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr
_________________________________________________________________
Ova elektronska publikacija sadrži informacije o natječajima, poticajima i potporama, te mogućnostima financiranja i razvoja kroz domaće i strane insitucije i fondove. Unutar publikacije naći ćete i ostale informacije koje doprinose razvoju poduzetništva i civilnog društva u RH. Molimo Vas da ovu informaciju proslijedite onima za koje mislite da bi ih interesirale.  Materijali i informacije koje su sadržane u ovoj elektronskoj publikaciji ne predstavljaju službenu dokumentaciju ili informacije glede aktualnih natječaja, poticaja i potpora. Za službenu dokumentaciju posjetite službene stranice koje čije linkove možete naći na našim stranicama ili u ovoj publikaciji.
   
         
 - - -

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART