052 / 776 131  •  052 / 776 349

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM / GESTIONE DEL TERRENO AGRICOLO
Četvrtak, 17 Svibanj 2018 12:45
RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM / GESTIONE DEL TERRENO AGRICOLO

Općina Grožnjan – Grisignana na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) objavljuje

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA


1. Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) Općina Grožnjan Grisignana izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Grožnjan Grisignana.


2. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja može se izvršiti od 17. svibnja do zaključno sa danom 01. lipnja 2018.g.,  radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u sjedištu Općine Grožnjan Grisignana, Ulica Umberta Gorjana broj 3.


3. Zainteresirane osobe mogu dati prijedloge i prigovore na Prijedlog Programa

najkasnije do isteka roka javnog uvida, zaključno sa 01. lipnja 2018.g . O svim prigovorima i prijedlozima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Grožnjan Grisignana.

4. Prigovori i prijedlozi na Prijedlog Programa moraju biti  čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Grožnjan Grisignana, zaključno sa 01. Lipnja 2018.g.


OPĆINA GROŽNJAN GRISIGNANA

 

Il Comune di Grožnjan Grisignana, ai sensi dell' articolo 29 della Legge sul terreno agricolo (GU 20/2018) pubblica la

VISIONE PUBBLICA INERENTE ALLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' DELLO STATO

1. Ai sensi della Legge sul terreno agricolo (GU 20/2018) il Comune di Grožnjan Grisignana espone a visione pubblica la proposta del Programma di gestione del terreno agricolo di proprieta' dello stato, del comprensorio del Comune di Grožnjan Grisignana.

2. La visione pubblica della Proposta del Programma di gestione del terreno agricolo si puo' effetuare dal 17 maggio al 01 giugno 2018, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle 14,00 nella sede del Comune di Grožnjan Grisignana, Via Umberto Gorjan 3.

3. Le persone interessate hanno la facolta' di inoltrare le proprie osservazioni e proposte alla proposta del Programma entro e non oltre lo scadere della durata della visione pubblica, precisamenteentro il 1 giugno 2018. Tutte le osservazioni e proposte verranno sottoposte alla decisione del Consiglio comunale del Comune di Grožnjan Grisignana.

4. Le proposte e le osservazioni alla Proposta del Programma di gestione del terreno agricolo di proprieta' dello stato, del comprensorio del Comune di Grožnajn Grisignana, devono essere redatte in modo leggibile, riportare il nome, il cognome e l' indirizzo del autore, ed essere consegnate all' ufficio accettazione del Comune di Grožnjan Grisignana, entro il 1 giugno 2018.

IL COMUNE DI GROŽNJAN GRISIGNANA

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART