052 / 776 131  •  052 / 776 349

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu
Četvrtak, 14 Lipanj 2018 18:10
Javni natječaj  za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana  koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br.12/15), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu (KLASA: 007-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-02/1-18-1 od 15. siječnja 2018.g. i članku 57. Statuta Općine Grožnjan Grisignana („Službene novine Općine Grožnjan Grisignana broj 03/09 i broj 3/13 ), Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 14. lipnja 2018. godine objavljuje

Javni natječaj  za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana  koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

(1) Općina Grožnjan Grisignana poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Grožnjan Grisignana, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Grožnjan Grisignana ili imaju članove s područja Općine Grožnjan da se prijave na Javni natječaj za financiranje  programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu (u nastavku teksta: Javni natječaj). Više u prilogu

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART