052 / 776 131  •  052 / 776 349

Potrebno je suzdržati se od većih okupljanja – poziv javnostima
Petak, 11 Veljača 2022 17:37

Gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina na području Istarske županije
Načelnicima lokalnih Stožera civilne zaštite na području Istarske županije
Stožeru civilne zaštite Istarske županije – članovima užeg sastava

PREDMET: Potrebno je suzdržati se od većih okupljanja – poziv javnostima

Poštovani,

kako je potrebno suzdržavati se od okupljanja većeg broja osoba i organizacije karnevalskih aktivnosti koje okupljaju veći broj osoba, na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, Stožer civilne zaštite Istarske županije poziva Gradove i Općine na području Istarske županije te Stožere civilne zaštite JLS, da na svojem području o tome informiraju zainteresirane javnosti – obzirom na povećani rizik širenja bolesti COVID-19 - sukladno aktualno pogoršanoj epidemiološkoj situaciji.

S poštovanjem,

Načelnik Stožera civilne
zaštite Istarske županije

 

Dino Kozlevac v.r.

 

Preuzimanje priloga:
  • Dopis (139 Preuzimanja)

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART