052 / 776 131  •  052 / 776 349

Oglasna ploča

Subota, 06 Travanj 2019 11:27

Obavijest poljoprivrednicima / Avviso agli agricoltori !

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:28

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Grožnjan

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:23

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 15:46

Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:25

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:23

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:19

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:13

Odluka o o dodjeli javne površine „Glavni gradski trg“ u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana na korištenje za postavljanje ugostiteljske terase

Četvrtak, 21 Veljača 2019 12:10

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN

Utorak, 19 Veljača 2019 16:31

Prikupljanje i odvoz krupnog otpada od građana.

Četvrtak, 14 Veljača 2019 20:02

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak

Četvrtak, 31 Siječanj 2019 14:17

Vodič za građane uz proračun

Subota, 22 Prosinac 2018 13:07

Odluka o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Subota, 22 Prosinac 2018 13:06

Odluka o komunalnom doprinosu

Srijeda, 12 Prosinac 2018 14:55

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:15

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:08

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:34

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:27

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 2018

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:13

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, KORIŠTENJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:04

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 22 Studeni 2018 11:23

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:52

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:48

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Srijeda, 26 Rujan 2018 15:58

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Petak, 07 Rujan 2018 10:06

ODLUKA o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na području Općine Grožnjan Grisignana unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblj

Petak, 07 Rujan 2018 10:03

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 05 Rujan 2018 14:53

IZVJEŠĆE O II PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ID PPUO GROŽNJAN (KONAČNO)

Srijeda, 05 Rujan 2018 14:25

JAVNI POZIV Za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu

Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2018 16:29

Obavijest o parkiranju

Subota, 11 Kolovoz 2018 12:35

Parkirališna mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Subota, 11 Kolovoz 2018 12:27

ZAKLJUČAK o odobravanju produženja jednogodišnjih ugovora o korištenju parkirališnih mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Utorak, 31 Srpanj 2018 07:53

II. PONOVNA JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 14:34

II. PONOVNO JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 14:28

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA JAVNU RASPRAVU I OBJAVI II PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Petak, 27 Srpanj 2018 07:53

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Petak, 27 Srpanj 2018 07:43

Odluka o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Petak, 27 Srpanj 2018 07:40

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2017.g.

Petak, 27 Srpanj 2018 07:36

ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

Petak, 27 Srpanj 2018 07:32

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Petak, 20 Srpanj 2018 14:07

Nagrada odličnim učenicima i studentima 2018

Petak, 22 Lipanj 2018 04:54

Obavijest: zakona o zaštiti životinja / Avviso: protezione degli animali

Četvrtak, 14 Lipanj 2018 12:43

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Subota, 09 Lipanj 2018 08:54

O D L U K A o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 25 Svibanj 2018 05:16

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra - Centro culturale polivalente Grožnjan - Grisignana

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

ODLUKU O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2018. GODINU

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 30. travnja 2018.g.

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 14. ožujka 2018.g.

Četvrtak, 17 Svibanj 2018 12:52

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM / GESTIONE DEL TERRENO AGRICOLO

Utorak, 15 Svibanj 2018 12:49

SV. IVAN / S. GIOVANNI OBAVIJEST / AVVISO

Četvrtak, 03 Svibanj 2018 04:31

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan / Centro polivalente Grisignana

Ponedjeljak, 30 Travanj 2018 09:38

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

Odluku o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natečaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana od 14. ožujka 2018.g.

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu travanj

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom OG od 2017-2022

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

ODLUKA O IMENOVANJU NATJEČAJNOG POVJERENSTVA PKC GROŽNJAN

Srijeda, 14 Ožujak 2018 08:24

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 14.03.2018.

Petak, 09 Ožujak 2018 17:36

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Tip Operacije 6.3.. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Srijeda, 28 Veljača 2018 05:33

Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu - Gracijano Kert

Petak, 02 Veljača 2018 22:07

ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine Grožnjan Grisignana u udruzi Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Petak, 02 Veljača 2018 22:06

ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine grožnjan Grisignana u udruzi lokalna akcijska grupa u ribarstvu „PINNA NOBILIS“

Petak, 02 Veljača 2018 22:06

ODLUKA o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 02 Veljača 2018 22:05

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 02 Veljača 2018 22:02

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 27 Siječanj 2018 15:30

ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 22. prosinca 2017.g.;

Subota, 27 Siječanj 2018 15:30

ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za postavljanje ugostiteljskih terasa;

Petak, 19 Siječanj 2018 06:05

Obavijest-Zakon o upravnim pristojbama

Četvrtak, 21 Prosinac 2017 08:00

NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za postavljanje ugostiteljskih terasa

Četvrtak, 21 Prosinac 2017 08:00

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA - 22.12.2017.

Ponedjeljak, 27 Studeni 2017 08:52

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 27.11.2017.

Ponedjeljak, 20 Studeni 2017 08:13

Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana za 2017.g

Četvrtak, 17 Kolovoz 2017 11:42

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan-Grisignana

Utorak, 08 Kolovoz 2017 10:03

POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA - AZBEST / INVITO A RECAPITARE I DATI SUL MATERIALE D AMIANTO

Utorak, 08 Kolovoz 2017 09:50

POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE / INVITO AI CONTRIBUENTI PER L IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Srijeda, 02 Kolovoz 2017 08:14

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, za školsku godinu 2017/2018

Ponedjeljak, 31 Srpanj 2017 10:18

Obavijest vinogradarima- obvezno tretirati američkog cvrčka!!!!

Ponedjeljak, 24 Srpanj 2017 06:11

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 24.07.2017.

Srijeda, 12 Srpanj 2017 06:25

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva, kultura, djeca i mladi, sport i rekreacija, socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2017. godini

Utorak, 11 Srpanj 2017 14:16

Obavijest o uređenju prometa na području mjesta Grožnjan

Srijeda, 05 Srpanj 2017 12:51

KONAČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 21. 5. 2017.

Ponedjeljak, 12 Lipanj 2017 12:20

OBAVIJEST ZA ŠUMOPOSJEDNIKE

Srijeda, 24 Svibanj 2017 16:37

REZULTATI IZBORA/RISULTATI DELLE ELEZIONI 2017 - OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA

Utorak, 16 Svibanj 2017 12:27

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu

Četvrtak, 11 Svibanj 2017 14:00

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Petak, 05 Svibanj 2017 11:39

Zbirne liste OIP Grožnjan-Grisignana

Petak, 05 Svibanj 2017 10:05

RJEŠENJEO ODREÐIVANJU BIRACKIH MJESTA NA PODRUCJU OPCINE GROŽNJAN - GRISIGNANA

Utorak, 25 Travanj 2017 10:28

O B A V I J E S T-JAVNI UVID geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste

Utorak, 25 Travanj 2017 08:52

RASPORED DEŽURSTAVA ČLANOVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA OPĆINU GROŽNJAN – GRISIGNANA

Četvrtak, 16 Ožujak 2017 10:28

NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE 16.03.2017.

Četvrtak, 16 Ožujak 2017 10:23

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 16.03.2017.

Petak, 10 Ožujak 2017 18:37

II PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 13:23

Obavijesti o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske na područje Općine Grožnjan-Grisignana

Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 11:48

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA za razdoblje 2017.-2022. godine

Srijeda, 22 Veljača 2017 12:57

ZAKLJUCAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 23 Studeni 2016 15:26

Jednokratna pomoć učenicima i studentima 2016

Utorak, 15 Studeni 2016 12:26

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 15.11.2016.

Srijeda, 02 Studeni 2016 09:17

OBAVIJEST-Trajni zakup grobnih mjesta

Četvrtak, 27 Listopad 2016 08:34

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Srijeda, 12 Listopad 2016 09:20

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 12.10.2016.

Srijeda, 31 Kolovoz 2016 16:48

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA-OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA

Ponedjeljak, 01 Kolovoz 2016 10:14

OBJAVA BIRAČIMA

Srijeda, 29 Lipanj 2016 11:38

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 10:56

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 10:54

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA I OBJAVI PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Četvrtak, 02 Lipanj 2016 08:28

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 02.06.2016.

Utorak, 19 Travanj 2016 10:29

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva, kultura, djeca i mladi, sport i rekreacija, socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2016. godini

Srijeda, 02 Ožujak 2016 07:38

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za financiranje programa i projekata iz Proračuna Općine Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva – udruge i zajednice za 2016.g.

Četvrtak, 25 Veljača 2016 10:29

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2016. godinu

Srijeda, 24 Veljača 2016 13:23

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za provođenje Natječaja za financiranje programa i projekata iz Proračuna Općine Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva – udruge i zajednice za 2016.g.

Srijeda, 24 Veljača 2016 13:20

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Petak, 19 Veljača 2016 08:39

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Petak, 19 Veljača 2016 08:32

P R A V I L N I K o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode udruge

Srijeda, 27 Siječanj 2016 09:04

Akcija sterilizacije mačaka u Istri

Ponedjeljak, 14 Prosinac 2015 08:55

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN OD 23. studenog 2015.g.

Subota, 21 Studeni 2015 08:39

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Četvrtak, 03 Rujan 2015 07:57

Obavijest udrugama - uvrštenje u programe javnih potreba za 2016. godinu

Ponedjeljak, 31 Kolovoz 2015 13:22

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Općine Grožnjan

Utorak, 18 Kolovoz 2015 06:13

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO VATROGASAC

Petak, 03 Srpanj 2015 07:21

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Petak, 22 Svibanj 2015 12:44

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Petak, 08 Svibanj 2015 18:15

O B A V I J E S T /Dežurstvo u vezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Četvrtak, 09 Travanj 2015 11:30

ODLUKU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA-EnU

Četvrtak, 09 Travanj 2015 11:27

ODLUKU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA-OIE

Utorak, 10 Ožujak 2015 08:29

Obavijest-IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ZAVRŠJE SA UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (FAZA I i II)

Ponedjeljak, 16 Veljača 2015 09:43

Obavijest građanima - Utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade

Srijeda, 21 Siječanj 2015 09:08

Obavijest građanima - Dimnjačarske usluge

Petak, 19 Prosinac 2014 00:00

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Ponedjeljak, 17 Studeni 2014 00:00

ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Ponedjeljak, 17 Studeni 2014 00:00

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan za postavljanje ugostiteljskih terasa

Srijeda, 22 Listopad 2014 00:00

ZAKLJUČAK/Odbija se zahtjev Todorić d.o.o.

Srijeda, 22 Listopad 2014 00:00

ZAKLJUČAK/Odbija se prigovor Ojdane Petričević Krečak

Petak, 17 Listopad 2014 00:00

Obavijest o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan

Četvrtak, 25 Rujan 2014 00:00

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA-OIE

Četvrtak, 25 Rujan 2014 00:00

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA-EnU

Srijeda, 17 Rujan 2014 00:00

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA OIE

Srijeda, 17 Rujan 2014 00:00

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA EnU

Petak, 12 Rujan 2014 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan

Srijeda, 27 Kolovoz 2014 00:00

Poziv za udruge Općina Grožnjan prijava za Proračun

Petak, 06 Lipanj 2014 00:00

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja Radanići (TP2) u naselju Radanići (DPU-7)za javnu raspravu

Petak, 06 Lipanj 2014 00:00

Javna raspravu o prijedlogu detaljnog plana uređenja Radanići (tp2) u naselju radanići (dpu-7)

Četvrtak, 03 Travanj 2014 00:00

Javni poziv za uvid Geoprojekt Gornji Kalčini

Petak, 21 Ožujak 2014 00:00

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

Utorak, 18 Ožujak 2014 00:00

Objava biračima

Petak, 27 Prosinac 2013 00:00

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan/Centro culturale polivalente Grisignana

Srijeda, 20 Studeni 2013 00:00

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

Utorak, 29 Listopad 2013 00:00

Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Žavršje

Petak, 11 Listopad 2013 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan

Četvrtak, 21 Ožujak 2013 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Srijeda, 20 Ožujak 2013 00:00

Natječaj za zakup javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 27 Studeni 2012 00:00

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnina

Četvrtak, 15 Studeni 2012 00:00

NEZAKONITO IZGRADJENE ZGRADE

Subota, 15 Rujan 2012 00:00

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Srijeda, 01 Kolovoz 2012 00:00

Korištenje vode iz prirodnih vodotoka i bunara

Ponedjeljak, 30 Travanj 2012 00:00

O d l u k a o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina

Petak, 06 Travanj 2012 00:00

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za zakup javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan

Petak, 30 Ožujak 2012 00:00

O B A V I J E S T

Ponedjeljak, 26 Ožujak 2012 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Srijeda, 11 Siječanj 2012 00:00

O B A V I J E S T

Utorak, 22 Studeni 2011 00:00

Biračka mjesta 2011

Petak, 04 Studeni 2011 00:00

Javni poziv za prijavu nezakonito izgrađenih zgrada

Petak, 04 Studeni 2011 00:00

Trajni zakup grobnih mjesta

Srijeda, 19 Listopad 2011 00:00

Odluka o odabiru najpovoljnih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Utorak, 18 Listopad 2011 00:00

Odluka o o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje zaštitnih radova na obodnim konstrukcijama Kaštela u Završju

Utorak, 09 Kolovoz 2011 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

Ponedjeljak, 27 Lipanj 2011 00:00

Oglašavanje o provedbi izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Utorak, 07 Lipanj 2011 00:00

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat

Petak, 15 Travanj 2011 00:00

Obavijest o zabrani parkiranja

Srijeda, 06 Listopad 2010 00:00

Rješenje o imenovanju dodatnog člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode

Ponedjeljak, 05 Srpanj 2010 00:00

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Srijeda, 02 Lipanj 2010 00:00

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2010

Utorak, 25 Svibanj 2010 00:00

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za prodaju osobnog vozila VW GOLF

Srijeda, 12 Svibanj 2010 00:00

Natječaj za zakup javnih površina

Srijeda, 12 Svibanj 2010 00:00

Natječaj za prodaju osobnog automobila VW GOLF

Petak, 01 Siječanj 2010 00:00

Obavijest o trajnom zakupu grobnih mjesta

Stranica 2 od 2

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART