052 / 776 131  •  052 / 776 349

Oglasna ploča (0)

Petak, 26 Srpanj 2019 09:52

Odluka o odabiru ponuda za nekretnine srpanj 2019

Petak, 12 Srpanj 2019 17:23

Sufinanciranje troškova radnih bilježnica za učenike osnovnih škola 2019

Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 20:40

Jazz is Back BP 2019 - PROGRAM

Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 20:38

Izmjene i dopune Kalendara manifestacija za 2019.g.

Utorak, 02 Srpanj 2019 19:33

NAGRADA ZA UČENIKE I STUDENTE S IZVRSNIM USPJEHOM – PREMIO PER GLI ALUNNI E STUDENTI CON OTTIMO PROFITTO

Ponedjeljak, 24 Lipanj 2019 17:42

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. - CONCORSO PUBBLICO PER I FINANZIAMENTI DEI PROGRAMMI E PROGETTI CHE REALIZZANO LE ASSOCIAZIONNI DELLA SOCIETA' CIVILE NEL CORSO DEL 2019.

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:10

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:09

O D L U K A O utvrđivanju službenih evidencija Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:03

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018.g.

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:02

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:59

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:57

O D L U K A O izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:52

C J E N I K U S L U G E P A R K I R A N J A

Subota, 01 Lipanj 2019 17:51

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Subota, 01 Lipanj 2019 17:48

N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:59

O D L U K A O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2019. GODINU

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:58

O D L U K A o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.g.

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:56

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:52

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.196 zgr. k.o. Grožnjan

Četvrtak, 25 Travanj 2019 08:38

Obavijest o izmjenjenom rasporedu za tehnički pregled traktora / Avviso sull'orario modificato per il servizio tecnico dei trattori

Četvrtak, 18 Travanj 2019 18:36

Obavijest za tehnički pregled traktora / Avviso per il servizio tecnico dei trattori

Utorak, 16 Travanj 2019 17:45

Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća/predstavnika talijanske i slovenske nacionalne manjine u Općini Grožnjan-Grisignana

Subota, 06 Travanj 2019 11:27

Obavijest poljoprivrednicima / Avviso agli agricoltori !

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:28

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Grožnjan

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:23

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 15:46

Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:25

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:23

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:19

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:13

Odluka o o dodjeli javne površine „Glavni gradski trg“ u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana na korištenje za postavljanje ugostiteljske terase

Četvrtak, 21 Veljača 2019 12:10

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN

Utorak, 19 Veljača 2019 16:31

Prikupljanje i odvoz krupnog otpada od građana.

Četvrtak, 14 Veljača 2019 20:02

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak

Četvrtak, 31 Siječanj 2019 14:17

Vodič za građane uz proračun

Subota, 22 Prosinac 2018 13:07

Odluka o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Subota, 22 Prosinac 2018 13:06

Odluka o komunalnom doprinosu

Srijeda, 12 Prosinac 2018 14:55

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:15

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:08

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:34

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART