052 / 776 131  •  052 / 776 349

Programi, projekti, planovi i sl.

Utorak, 23 Ožujak 2021 14:33

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Subota, 23 Svibanj 2020 09:04

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA OPĆINE GROŽNJAN 2017-2020

Petak, 08 Lipanj 2018 14:47

O D L U K A o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 10 Svibanj 2018 14:43

Plan gospodarenja otpadom

Srijeda, 01 Lipanj 2016 08:21

Program ukupnog razvoja Općine Grožnjan - Grisignana 2015-2020

Srijeda, 11 Svibanj 2016 11:19

Strategija razvoja područja lokalne akcijske grupe LAG Sjeverna Istra 2014.-2020.

Srijeda, 02 Ožujak 2016 09:57

AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE GROŽNJAN

Ponedjeljak, 28 Rujan 2015 10:21

Program ukupnog razvoja općine Grožnjan-Grisignana 2015 - Prvi nacrt

Četvrtak, 24 Rujan 2015 08:29

Program ukupnog razvoja općine Grožnjan-Grisignana 2015

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART