052 / 776 131  •  052 / 776 349

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i NN 88/2015)Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću alat su E-demokracije kojim se građani uključuju u donošenje javnih odluka, dokumenata i akata. U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Općina Groznjan Grisignana, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022.g., koji uključuje programe javnih potreba

Prijedlog Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Odluka o određivanju naziva naselja, imena ulica i trgova 2021.

OBRAZAC za savjetovanje s javnošću Općina GG - Imena naselja ulica i trgova

Srijeda, 20 Siječanj 2021 08:11

Plan savjetovanja s javnošću u 2021.g.

NACRT – STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA OPĆINE GROŽNJAN-GRISIGNANA 2017-2027

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenim savjetovanjima sa javnošću

Završena savjetovanja

Savjetovanja u tijeku

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART