052 / 776 131  •  052 / 776 349

Zahtjevi i obrasci

Financije i proračun

Gradski promet

Grobna naknada

Izdavanje akata za gradnju

Javne površine

Komunalni red

NAGRADE učenicima i studentima koji su završili razred/akademsku godinu s odličnim uspjehom – Premio per gli alunni e studenti con profitto ottimo;

Naplata parkirališta u Grožnjanu /Parcheggio a pagamento a Grisignana

Natječaj za prodaju nekretnina, za korištenje javnih površina i za zakup građevinskog zemljišta

Utorak, 23 Ožujak 2021 11:49

Obrazac ponude za natječaj građevinsko zemljište u poljoprivredne svrhe ožujak 2022

Petak, 15 Travanj 2022 05:22

Obrazac ponude za natječaj nekretnine

Ponuda za zakup poslovnih prostora svibanj 2020 obrazac

POTICAJ uzgajivačima krupne stoke - Premio per gli allevatori di buoi e mucche

Pravo na pristup informacijama

Udruge

Zaštita osobnih podataka

Zdravlje, socijalna politika i sigurnost

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART