052 / 776 131  •  052 / 776 349

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:36

Z A K L J U Č A K o sufinanciranju radnih bilježnica za osnovnu školu 2021.

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:34

ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:30

R J E Š E N J E o imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 21 Srpanj 2021 11:35

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

Objavljeno u Oglasna ploča
Utorak, 06 Srpanj 2021 12:54

Nagrada odličnim učenicima i studentima 2021.

Objavljeno u Akti načelnika
Utorak, 06 Srpanj 2021 12:51

ODLUKA o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Grožnjan Grisignana

Objavljeno u Akti načelnika
Srijeda, 30 Lipanj 2021 09:17

Odluka - važeća od 01.07.2021.

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART