052 / 776 131  •  052 / 776 349

Bespovratne potpore za korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu
Martedì, 27 Gennaio 2015 10:39
Bespovratne potpore za korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je poziv za sufinanciranje projekata za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, proizvodnju električne energije i proizvodnju toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama

Sredstva se dodjeljuju pravnim i fizičkim osobama:

  • vlasnicima hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju (ili imaju pravo korištenja istih temeljem odgovarajućih pravnih akata),
  • za koje imaju odgovarajuće Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (kamp u domaćinstvu/seljačkom domaćinstvu).

Potpora iznosi 40% prihvatljivih troškova (60% za brdsko-planinska područja i drugoj skupini otoka te 80% na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka). Maksimum potpore je 1,4 milijuna kuna za pravne i 15.000 do 24.750 kuna za fizičke osobe.

Natječaj je otvoren do kraja 2015. ili do iskorištenja sredstava, a nisu prihvatljiva ulaganja u građevine koje su u postupku legalizacije i ne posjeduju važeću građevinsku dozvolu i za one kojima je manje od 50% površine namijenjeno poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti.

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART