052 / 776 131  •  052 / 776 349

EX TEMPORE 2015-PRAVILNIK
Lunedì, 24 Agosto 2015 07:39
EX TEMPORE 2015-PRAVILNIK

PRAVILNIK

Prijava sudionika i pečatiranje podloga održat će se:

- Loža u Grožnjanu u četvrtak 24. rujna 2015, od 12.00 do 19.00

sati te u petak i subotu, 25. i 26. rujna, od 8.00 do 19.00 sati.

- Narodno sveučilište Trst (Trg Ponterosso 6), u četvrtak i petak,

  1. i 25. rujna, od 9.00 do 13.00.

- Talijanska unija Rijeka (Uljarska 1/IV), u četvrtak i petak, 24.

i 25. rujna, . od 9.00 do 13.00.

- Talijanska unija Kopar (Ulica B. Kidriča 35), u četrvrtak i

petak, 24. i 25. rujna, od 9.00 do 13.00.

- Zajednica Talijana u Puli (Ulica Carrara 1), u četvrtak i petak,

  1. i 25. rujna, od 9.00 do 13.00 sati.

Svaki sudionik moći će pečatirati dvije podloge.

Tema radova su:

Grožnjan – Istarski krajolik

Umjetnici mogu sami izabrati slikarsku tehniku i materijale

pod uvjetom da se osiguraju karakteristike stabilnosti, trajnosti,

lakoće u održavanju i rukovanju. Format ne smije biti veći od

100x120 cm. Sudionici će izložiti uokvirene radove u nedjelju,

27. rujna, do 10.00 sati, uzduž ulice koja povezuje Gradski trg

i Ložu te po susjednim ulicama. Slike će biti izložene do 18.00

sati. Na poleđini radova mora se nalaziti listić kojeg sudionici

dobivaju prilikom prijave, a na kojem je navedeno ime i prezime

sudionika, adresa, naslov rada, slikarska tehnika te vrijednost

slike izražena u kunama ili eurima. Međunarodni žiri dodijelit

će nagrade bez obzira na vrijednost koju je autor naveo na

poleđini slike. Mišljenje međunarodnog žirija je konačno.

Sudjelovanje na Ex tempore podrazumijeva prihvaćanje ovog

pravilnika. Radovi kojima je dodijeljena 1. i 2. nagrada ostat će

u vlasništvu Talijanske unije - Rijeka, dok treće nagrađeni rad

ostaje u vlasništvu Zajednice Talijana Grožnjan.

prva nagrada € 2.500

druga nagrada € 1.500

treća nagrada € 1.000

nagrada grada Grožnjana € 1.000

nagrada sponzora € 1.000

Sve su nagrade navedene u netto iznosu.

Svečana dodjela nagrada održat će se u nedjelju, 27. rujna, u

17.30 sati na terasi Belveder. Djela koja nisu nagrađena, preuzet

će se nakon svečanosti dodjele nagrada: u protivnom, smatrat

će se poklonjena Općini Grožnjan. Organizatori ne preuzimaju

nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja radova nastala

zbog nepredvidivih okolnosti.

Download allegati:

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART